Koalicja bunkrowania LNG, SEA-LNG, zwróciła uwagę na wyniki niezależnego badania, w którym stwierdzono, że użycie skroplonego gazu ziemnego jako paliwa morskiego obniżyło emisję gazów cieplarnianych o 23 procent.

Badanie zamówione przez SEA-LNG i SGMF ujawnia, że taki poziom obniżki emisji jest możliwy w zależności od użytych technologii morskich. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie ze standardami ISO. Zostało także zrecenzowane przez panel niezależnych ekspertów morskich z najważniejszych instytucji z Francji, Niemiec, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Analiza wykazała, że oprócz znacznych korzyści związanych z jakością powietrza, LNG może „niewątpliwie” wnieść istotny wkład w osiągnięcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Komentując badanie, prezes SEA-LNG, Peter Keller, powiedział: „Jest oczywiste, że LNG odgrywa dziś ważną rolę w dekarbonizacji, a korzyści są już dostępne. Patrząc w przyszłość, niezwykle ważne jest, aby szczegółowa analiza emisji była dostępna dla wszystkich rozważanych paliw alternatywnych, umożliwiając właścicielom statków podejmowanie właściwych decyzji dla ich floty”.

W raporcie wykorzystano najnowsze dane pierwotne do oceny wszystkich głównych typów silników okrętowych i globalnych źródeł zaopatrzenia z danymi jakościowymi dostarczonymi przez producentów oryginalnego wyposażenia, w tym Caterpillar MaK, Caterpillar Solar Turbines, GE, MAN Energy Solutions, Rolls Royce (MTU), Wärtsilä, i Winterthur Gas & Diesel.

W analizie uwzględniono emisje metanu z łańcuchów dostaw, a także metanu uwalnianego podczas procesu spalania  na statku.

Źródło: gospodarkamorska

Recommended Posts