Otwórz własną stację gazu skroplonego z przewodnikiem ekspertów
Polskiej Platformy LNG i bioLNG

W Gdyni, podczas dwudniowej międzynarodowej VII Konferencji poświęconej tematyce LNG
i bioLNG, swoją premiere miał Przewodnik dla inwestorów, operatorów oraz użytkowników stacji ze skroplonym gazem. Przygotowany przez ekspertów firm członkowskich Polskiej Platformy LNG dokument to swojego rodzaju vademecum – zbiór zaleceń oraz dobrych praktyk pomagający zrozumieć jak otworzyć i bezpiecznie prowadzić punkt obsługi LNG oraz bioLNG. W przewodniku w sposób przystępny i kompletny, krok po kroku pokazano, jak wygląda proces przygotowania się do takiej inwestycji, począwszy od strony prawnej, poprzez procedury związane z certyfikacją, a na bezpiecznej eksploatacji kończąc. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony
www.inwestycjelng.com.pl.

LNG i bioNG to bez wątpienia paliwo przyszłości.W obliczu globalnych wyzwań związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, gaz ziemny staje się jednym z najważniejszych kandydatów w tej walce o ochronę środowiska i stworzenie przyjaznego, stałego źródła napędów. Dotyczy to zwłaszcza silników samochodów ciężarowych, układów kogeneracyjnych, kotłów energetycznych
i ciepłowniczych zapewniając akceptowalny bilans ekonomiczny.

Rozwój paliwa LNG (ale także bioLNG oraz CNG) wspierany jest zwłaszcza przez unijne instytucje, które realizują wspólnotową politykę zakładającą osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z pośrednich zadań jest utworzenie do 2025 r. co najmniej 1 mln publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
i punktów tankowania paliwami alternatywnymi. Już teraz w najbardziej rozwiniętych krajach Unii gaz ziemny
w formie skompresowanej i skroplonej zyskuje na znaczeniu. Paliwa te znajdują szerokie zastosowanie głównie w autobusach i samochodach ciężarowych, w takich państwach jak Niemcy oraz Włochy.   

– W Polsce widać wyraźnie większe zainteresowanie tym paliwem. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że wybudowanie oraz prowadzenie stacji LNG oraz bioLNG to proces skomplikowany, postanowiliśmy wspomóc inwestorów w tym procesie swym doświadczeniem i wiedzą. Oddany dziś do rąk przewodnik z pewnością jest narzędziem, które przyczyni się do spopularyzowania tego ekologicznego paliwa  – mówi dr Lech Wojciechowski, Kierownik Zespołu Badań i Strategii w DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

W przewodniku dużo miejsca poświęcono aspektom prawnym – regulacjom zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Eksperci, którzy przygotowali dokument  tłumaczą nie tylko jak wygląda proces certyfikacji poszczególnych elementów stacji, ale także obiektu jako całości. W sposób przystępny opisane zostały także procedury bezpieczeństwa obsługi takich stacji, jak i ich codziennego użytkowania zarówno przez właściciela, jak i klientów.

– Dzięki pracy z najlepszymi specjalistami i czołowymi spółkami w zakresie obrotu, sprzedaży, dystrybucji, transportu i produkcji LNG, przekazujemy lekturę obowiązkową w zakresie instalacji skroplonego i sprężonego gazu ziemnego rozszerzoną o dodatek bioLNG. Wierzę, że Przewodnik pomoże w dywersyfikacji energii w Polsce i pokaże kierunki rozwoju biznesu na najbliższą dekadę – podkreśla Krzysztof Wojtkowski, Engineering Manager ZBM S.A

W przewodniku, w atrakcyjnej formie pytań i odpowiedzi, poruszono wiele kwestii związanych z praktycznym prowadzeniem stacji, takich jak: co robić w razie awarii, jak umieścić stację na mapie google, jak poprowadzić ruch samochodowy w pobliżu stacji czy jakie są normy hałasu. 

– Misja PPLNG polega na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla rozwoju biznesu związanego z LNG i bioLNG. Przygotowany przez nas przewodnik stanowi narzędzie w budowaniu świadomości i kompetencji związanych
z gazem ziemnym w stanie płynnym lub gazowym sprężonym i mamy nadzieję,  przyczyni się do dalszego wzrostu tego, jakże dziś potrzebnego, rynku  –
mówi Adam Niklewski, Head of Section Fleet in Service West Poland and Baltics Maritime DNV Poland Sp. z o.o.,  Prezes Zarządu Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

Publikację pt. „Przewodnik inwestorów, użytkowników i operatorów instalacji LNG – zalecenia i praktyki” – przygotowali eksperci firm ZBM SA oraz DUON. Całość prac koordynował i nadzorował Związek Pracodawców Polska Platforma LNG i bioLNG. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony www.inwestycjelng.com.pl.

Recommended Posts