KONFERENCJA PPLNG 12-13 października 2022

Szanowni Państwo, jest nam miło poinformować, że znany już jest termin Konferencji Polskiej Platformy LNG i bioLNG w roku 2022.

Nasza coroczna Konferencja, w tym roku odbędzie się jak w roku poprzednim w trybie tradycyjnym. Ubiegłoroczna forma bardzo przypadła Państwu do gustu i zależy nam na tym aby całe środowisko związane z LNG i bioLNG miało ponownie możliwość spotkania, uściśnięcia dłoni i wymiany doświadczeń. Z myślą o networkingu właśnie, planujemy aby Konferencja odbyła się w dniach 12-13.10.2022 w Gdyni w gościnnych salach PPNT, tak aby poza aspektem merytorycznym – wszyscy znaleźli czas na rozmowy kuluarowe.  Konferencja będzie również wydarzenie towarzyszące dla Forum Gospodarki Morskiej, które odbywać się będzie 14. października.

Wśród prelegentów będą eksperci zarówno z Polski jak z zagranicy. Każdy z bloków tematycznych kończyć się będzie sesją Q&A lub panelem dyskusyjnym – tak aby każdy z uczestników otrzymał komplet informacji na interesujący go temat. Dla osób zainteresowanych wybraną tematyką, planujemy organizację warsztatów prowadzonych przez naszych Ekspertów. Podczas konferencji będziemy w szerszym zakresie omawiać tematy dotyczące transformacji energetycznej i miejsca LNG oraz jego substytutów bioLNG i sLNG w tejże rewolucji, ponadto rozwiniemy tematy związane CCS- przechwytywaniem i re-utylizacją CO2, jako kluczowe uzupełnienie rynku.

Wkrótce podamy więcej informacji – zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Linkedin oraz informacji na naszej stronie www.

KONFERENCJA PPLNG 24-25 listopada 2021

KONFERENCJA PPLNG i bioLNG 2021

 „BioLNG jako filar transformacji energetycznej kraju”.

Szanowni Państwo, jest nam miło poinformować, że znany już jest termin Konferencji Polskiej Platformy LNG i bioLNG w roku 2021.

Nasza coroczna Konferencja, w tym roku odbędzie w Warszawie w trybie tradycyjnym, zależy nam aby po wielu miesiącach spotkań online, telekonferencji i rozmów telefonicznych całe środowisko związane miało możliwość spotkać się w końcu, uścisnąć ręce i na żywo wymienić doświadczenia. Z myślą o networkingu właśnie, planujemy aby Konferencja była dwudniowa w dniach 24 – 25.11.2021, tak aby poza aspektem merytorycznym – wszyscy znaleźli czas na rozmowy kuluarowe. Wśród prelegentów będą eksperci zarówno z Polski jak z zagranicy. Nasza Konferencja będzie w tym roku nastawiona głównie na kwestie związane z bioLNG, będziemy mówić o jego produkcji, wykorzystaniu, regulacjach prawnych o raz szansach rozwoju i ewentualnych zagrożeniach.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie tej daty w kalendarzach. Wkrótce podamy więcej informacji – zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Linkedin oraz informacji tu na naszej stronie www.

Główne obszary jakich dotyczyć będą wystąpienia i prezentacje w czasie dwóch dni Konferencji:

W czasie dwóch dni konferencji planujemy wystąpienia i prezentacje w ramach następujących paneli tematycznych:

 1. Sytuacja rynkowa oraz podsumowanie ostatniego roku w branży.
 2. BioLNG – dostępność i produkcja w Polsce oraz w EU
 3. Przepisy dotyczące biometanu, jego rozwoju jako paliwa przyszłości
 4. Zastosowanie bioLNG w poszczególnych gałęziach gospodarki.
 5. Infrastruktura – czyli jak to zbudować?

Zapraszamy również do śledzenia profilu PPLNGibioLNG na LinkedIn gdzie na bieżąco będziemy uaktualniać wszelkie informacje:linkedIN

Prace w Porozumieniu na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Prace w Porozumieniu na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Polska Platforma LNG i bioLNG jest członkiem Partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 
W ramach prac porozumienia aktywnie uczestniczymy we wszystkich grupach roboczych. Wysuwamy postulaty mające na celu uczynienie z bioLNG produktu równorzędnego w zakresie traktowania i wsparcia co biometan zatłaczany do sieci. W ramach prac grup roboczych podkreślamy również, że skraplanie biometanu do bioLNG rozwiązuje wiele problemów, które napotyka branża biometanowa w kontekście na przykład dostępności i chłonności sieci, możliwości magazynowania biometanu, czy też problemów z jakością gazu. 
 
Aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia systemu wsparcia dla bioLNG, który zapewniłby zrównoważenie interesów producentów i potencjalnych odbiorców bioLNG. Liczymy, że nasze działania pozwolą na dynamiczny rozwój rynku i realizację ambitnych celów klimatycznych na poziomie krajowym i europejskim.

Zobacz pozostałe projekty

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG

W dniu 19 maja 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG. W czasie posiedzenia uchwalone zostały następujące kluczowe uchwały:

 1. Zatwierdzono nową nazwę Stowarzyszenia, nowa nazwa brzmi Polska Platforma LNG i bioLNG
 2. Zatwierdzono zmianę siedziby na Warszawę, wynikiem czego nowym adresem Stowarzyszenia jest ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 3. Powołano nowy skład Rady Stowarzyszenia, w którym na kadencję 2021-2025 znajdują się następujące osoby:

Mariusz Koba
Best Systemy Grzewcze

Maciej Marusiak
Emerson Process Management

Dorian Zissi
Wartsila Polska

Piotr Kaczmarek
Fiorentini Polska

Adam Simonowicz
Gaselle

Bieżąca Konsultacja Aktów Legislacyjnych

Bieżąca Konsultacja Aktów Legislacyjnych

Zakres działania PPLNG

Uczestniczymy w konsultacjach aktów prawnych mających znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce. Podejmujemy również własne inicjatywy kontaktując się bezpośrednio z odpowiednimi ministerstwami w celu zwrócenia uwagi na kwestie mające znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce.

W latach 2020 – 2021 uczestniczyliśmy w konsultacjach i podjęliśmy działania w obszarach:

 1. Uwagi do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 2. Uwagi do autopoprawki do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 3. List otwarty do Ministerstwa Klimatu w sprawie uruchomienia środków pozostałych po likwidacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 4. Uczestnictwo w procedurze badań rynku dla FSRU w Gdańsku
 5. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
 6. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru
 7. List do Premiera RP w sprawie uniemożliwienia wsparcia dla retrofitów CNG w transporcie ciężkim
 8. List do Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania jednolitej stawki akcyzy na nośniki energii na terenie Unii Europejskiej.

Zobacz pozostałe projekty