LNG jako skroplony gaz ziemny może być wykorzystywany w przemyśle jako stałe wysokotemperaturowe źródło energii.

Może być stosowany do produkcji pary technologicznej, ciepłej wody użytkowej, ale również bezpośrednio używany w procesach technologicznych do zasilania wszelkiego rodzaju pieców, lub palników.

Największą zaletą LNG dla przemysłu jest możliwość zastosowania rozwiązań opartych o gaz ziemny w każdej lokalizacji, nawet bez dostępu do sieci gazowej.

Zastąpienie węgla, lub oleju opałowego przez LNG generuje oszczędności finansowe, ale daje również wymierne efekty ekologiczne, redukując emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, w tym głównie tlenków siarki i pyłów.

Częstymi obszarami zastosowania LNG jest przemysł spożywczy ( zakłady mięsne, mleczarnie itp.), oraz produkcja materiałów budowlanych. 

Co ważne, we wszystkich zastosowaniach przemysłowych LNG może zostać bez żadnych dodatkowych kosztów zastąpione przez BioLNG, znacząco zmniejszając ślad węglowy przedsiębiorstwa.