Główne korzyści z członkostwa w Polskiej Platformie LNG i bioLNG to między innymi:
1. Bezpośredni udział w kształtowaniu rynku LNG i bioLNG w Polsce poprzez działania PPLNG w zakresie legislacyjnym.
2. Bezpośredni dostęp danych rynkowych i opinii eksperckich dzięki bliskiej współpracy z największymi graczami na polskim    rynku LNG i bioLNG.
3. Możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi Członkami Platformy celem wspólnych działań na rzecz optymalizacji rynku  LNG i bioLNG.
4. Bieżący dostęp do publikacji i najświeższych informacji dotyczących rozwoju LNG i bioLNG w Polsce.
5. Bezpłatny udział w konferencjach i eventach organizowanych przez Polską Platformę LNG i bioLNG.