Powstał pierwszy przewodnik dla inwestorów, operatoróworaz użytkowników stacji LNG

Otwórz własną stację gazu skroplonego z przewodnikiem ekspertów
Polskiej Platformy LNG i bioLNG

W Gdyni, podczas dwudniowej międzynarodowej VII Konferencji poświęconej tematyce LNG
i bioLNG, swoją premiere miał Przewodnik dla inwestorów, operatorów oraz użytkowników stacji ze skroplonym gazem. Przygotowany przez ekspertów firm członkowskich Polskiej Platformy LNG dokument to swojego rodzaju vademecum – zbiór zaleceń oraz dobrych praktyk pomagający zrozumieć jak otworzyć i bezpiecznie prowadzić punkt obsługi LNG oraz bioLNG. W przewodniku w sposób przystępny i kompletny, krok po kroku pokazano, jak wygląda proces przygotowania się do takiej inwestycji, począwszy od strony prawnej, poprzez procedury związane z certyfikacją, a na bezpiecznej eksploatacji kończąc. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony
www.inwestycjelng.com.pl.

LNG i bioNG to bez wątpienia paliwo przyszłości.W obliczu globalnych wyzwań związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, gaz ziemny staje się jednym z najważniejszych kandydatów w tej walce o ochronę środowiska i stworzenie przyjaznego, stałego źródła napędów. Dotyczy to zwłaszcza silników samochodów ciężarowych, układów kogeneracyjnych, kotłów energetycznych
i ciepłowniczych zapewniając akceptowalny bilans ekonomiczny.

Rozwój paliwa LNG (ale także bioLNG oraz CNG) wspierany jest zwłaszcza przez unijne instytucje, które realizują wspólnotową politykę zakładającą osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z pośrednich zadań jest utworzenie do 2025 r. co najmniej 1 mln publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
i punktów tankowania paliwami alternatywnymi. Już teraz w najbardziej rozwiniętych krajach Unii gaz ziemny
w formie skompresowanej i skroplonej zyskuje na znaczeniu. Paliwa te znajdują szerokie zastosowanie głównie w autobusach i samochodach ciężarowych, w takich państwach jak Niemcy oraz Włochy.   

– W Polsce widać wyraźnie większe zainteresowanie tym paliwem. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że wybudowanie oraz prowadzenie stacji LNG oraz bioLNG to proces skomplikowany, postanowiliśmy wspomóc inwestorów w tym procesie swym doświadczeniem i wiedzą. Oddany dziś do rąk przewodnik z pewnością jest narzędziem, które przyczyni się do spopularyzowania tego ekologicznego paliwa  – mówi dr Lech Wojciechowski, Kierownik Zespołu Badań i Strategii w DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

W przewodniku dużo miejsca poświęcono aspektom prawnym – regulacjom zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Eksperci, którzy przygotowali dokument  tłumaczą nie tylko jak wygląda proces certyfikacji poszczególnych elementów stacji, ale także obiektu jako całości. W sposób przystępny opisane zostały także procedury bezpieczeństwa obsługi takich stacji, jak i ich codziennego użytkowania zarówno przez właściciela, jak i klientów.

– Dzięki pracy z najlepszymi specjalistami i czołowymi spółkami w zakresie obrotu, sprzedaży, dystrybucji, transportu i produkcji LNG, przekazujemy lekturę obowiązkową w zakresie instalacji skroplonego i sprężonego gazu ziemnego rozszerzoną o dodatek bioLNG. Wierzę, że Przewodnik pomoże w dywersyfikacji energii w Polsce i pokaże kierunki rozwoju biznesu na najbliższą dekadę – podkreśla Krzysztof Wojtkowski, Engineering Manager ZBM S.A

W przewodniku, w atrakcyjnej formie pytań i odpowiedzi, poruszono wiele kwestii związanych z praktycznym prowadzeniem stacji, takich jak: co robić w razie awarii, jak umieścić stację na mapie google, jak poprowadzić ruch samochodowy w pobliżu stacji czy jakie są normy hałasu. 

– Misja PPLNG polega na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla rozwoju biznesu związanego z LNG i bioLNG. Przygotowany przez nas przewodnik stanowi narzędzie w budowaniu świadomości i kompetencji związanych
z gazem ziemnym w stanie płynnym lub gazowym sprężonym i mamy nadzieję,  przyczyni się do dalszego wzrostu tego, jakże dziś potrzebnego, rynku  –
mówi Adam Niklewski, Head of Section Fleet in Service West Poland and Baltics Maritime DNV Poland Sp. z o.o.,  Prezes Zarządu Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

Publikację pt. „Przewodnik inwestorów, użytkowników i operatorów instalacji LNG – zalecenia i praktyki” – przygotowali eksperci firm ZBM SA oraz DUON. Całość prac koordynował i nadzorował Związek Pracodawców Polska Platforma LNG i bioLNG. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony www.inwestycjelng.com.pl.

VII Konferencja Polskiej Platformy LNG i bioLNG – O przyszłości LNG i bioLNG w kontekście ESG i nie tylko

W Gdyni, w dniach 29-30 listopada br., odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce LNG i bioLNG. W salach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego eksperci dyskutować będą m.in. o przewagach wynikających z zastosowania tych paliw w przemyśle, transporcie oraz w kontekście raportowania ESG. Podczas spotkania nastąpi premiera, przygotowanego przez ekspertów Polskiej Platformy LNG i bioLNG, „Przewodnika dla inwestorów, operatorów i użytkowników instalacji LNG”. W dokumencie, w przystępny sposób, omówiono wszelkie aspekty związane z użytkowaniem i prowadzeniem stacji tankowania L CNG. Kompendium będzie równocześnie doskonałym narzędziem dla osób i firm zainteresowanych inwestowaniem
w tym sektorze.

– Nie ma wątpliwości, że zarówno LNG, jak i bioLNG to paliwa przyszłości. Sytuacja geopolityczna, a także zwiększenie podaży spowodowane rozwojem technologii łupkowej sprawiły, że LNG w szybkim tempie wypiera z rynku gaz sprowadzany poprzez rurociągi. Intensywna rozbudowa europejskiej infrastruktury umożliwiającej import LNG z najdalszych regionów świata oraz bezpieczeństwo dostaw drogą morską, sprawiły, że LNG jest obecnie jednym z najtańszych i najbardziej pewnych źródeł energii. Równie optymistycznie wygląda sytuacja paliwa bioLNG. Jest ono obojętne dla środowiska, a także cena wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będzie sukcesywnie zrównywać się z jej kopalnym odpowiednikiem. Jako eksperci, chcemy przybliżać tematykę i zachęcać przedsiębiorców, aby przyłączyli się do tej – dziejącej się na naszych oczach – rewolucji na rynku energii – powiedział Adam Niklewski Prezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG

Wśród prelegentów VII Konferencji Polskiej Platofrmy LNG i bioLNG, będą eksperci zarówno
z Polski, jak z zagranicy. Organizatorzy duży nacisk położyli też na wiedzę praktyczną oraz networking. Dlatego każdy z bloków tematycznych kończyć się będzie sesją Q&A lub panelem dyskusyjnym. Każdego dnia odbywać się będą także warsztaty prowadzone przez ekspertów PPLNG.

Premiera Przewodnika dla inwestorów, operatorów i użytkowników instalacji LNG

Gaz ziemny w formie skompresowanej i skroplonej (CNG i LNG) zyskują na znaczeniu.
W transporcie oba paliwa znajdują zastosowanie głównie w autobusach i samochodach ciężarowych. Jego rozwój wspierają zwłaszcza unijne instytucje, które są mocno zainteresowane wzrostem znaczenia paliw alternatywnych w transporcie. Wynika to
z realizacji polityki, która zakłada osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z pośrednich zadań jest utworzenie do 2025 r. co najmniej 1 mln publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i punktów tankowania paliwami alternatywnymi.
W związku z tym coraz więcej inwestorów decyduje się na otwarcie stacji CNG lub LNG. Wsłuchując się w ich potrzeby, Firma ZBM, która ma na swoim koncie kilka takich realizacji, razem z pozostałymi członkami Polskiej Platformy LNG i bioLNG przygotowała Przewodnik dla inwestorów, operatorów i użytkowników instalacji LNG.

– Przewodnik jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, które ma na celu ułatwienie inwestorom oraz przedsiębiorcom zrozumienia, jak inwestować i rozwijać stacje L CNG jak
i stacje regazyfikacji w Polsce. To swojego rodzaju vademecum zostało przygotowane przez ekspertów z ZBM oraz partnerów – pozostałych członków PPLNG – którzy dzieląc się swoim know-how mogą przeprowadzić inwestora przez cały proces. Przewodnik ten to zbiór zaleceń i dobrych praktyk, materiał wskazujący możliwości i zasady budowy stacji, poruszający kluczowe zagadnienia począwszy od Informacji o regulacjach i przepisach związanych
z sektorem L CNG, przez praktyczne wskazówki dotyczące procesu inwestycyjnego w stacje
L CNG, po kontakty do kluczowych instytucji i partnerów biznesowych. – powiedział Krzysztof Wojtkowski Future Fuel Manager z ZBM SA

Przewodnik będzie miał swoją premierę podczas VII Konferencji PPLNG w Gdyni. To doskonała okazja dla inwestorów, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem stacji tankowania jak i regazyfikacji, aby poznać najważniejsze aspekty tej perspektywicznej branży oraz uzyskać cenne wskazówki od ekspertów. Po premierze dokument będzie dostępny do pobrania na stronie Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

VII Konferencja PPLNG i bioLNG  – „LNG i bioLNG narzędziem redukcji emisji
w raportowaniu ESG”

Tegoroczna, dwudniowa konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych tak, aby każdy z uczestników mógł zapoznać się z wybranym przez siebie aspektem tematyki LNG oraz bioLNG.

– Bez wątpienia ważnym obszarem dla wszystkich uczestników rynku są aktualne regulacje Unii Europejskiej oraz jej polityka, związana z promowaniem zielonej mobilności. Dlatego zaproszeni przez nas eksperci naświetlą nie tylko obecną sytuację prawną, ale i kierunek, jakim idzie sektor – powiedział Jacek Nowakowski Wiceprezes Polskiej Platformy LNG
i bioLNG.

Oczywiście nie zabraknie tematów związanych z obszarem polityki środowiskowej. Uczestnicy konferencji podzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi m.in. wymogów związanych z raportowaniem ESG. Zastosowanie paliw LNG i bioLNG wykracza poza kwestie związane z klimatem, dlatego podczas konferencji przedstawione zostaną także ekonomiczne przewagi wynikające z zastosowania paliw LNG oraz bioLNG.

Z racji miejsca, gdzie odbywa się wydarzenie, na spotkaniu nie zabraknie tematów związanych z zastosowaniem paliw w transporcie morskim. – Przejście na LNG i bioLNG będzie miało także kolosalne znacznie zarówno dla już istniejącej infrastruktury portowej, przyszłych inwestycji w tym obszarze oraz oczywiście społeczności lokalnych i rynku pracy – dodaje Adam Niklewski Prezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni.  

Szczegółową agendę i formularz rejestracyjny można znaleźć na https://pplng.pl/wydarzenia/wydarzenia-nadchodzace/konferencja-pplng-2023-listopad-2023/

Konferencja Polskiej Platformy LNG i BioLNG

KONFERENCJA Polskiej Platformy LNG i bioLNG 29- 30 listopada 2023

 „LNG i bioLNG narzędziem redukcji emisji w Raportowaniu ESG”.

Szanowni Państwo, jest nam miło poinformować, że znany już jest termin Konferencji Polskiej Platformy LNG i bioLNG w roku 2023.

Nasza
coroczna Konferencja odbędzie się jak w roku poprzednim w trybie
tradycyjnym. Ubiegłoroczna forma bardzo przypadła Państwu do gustu i
zależy nam na tym aby całe środowisko związane z LNG i bioLNG miało
ponownie możliwość spotkania, uściśnięcia dłoni i wymiany doświadczeń. Z
myślą o networkingu właśnie, planujemy aby Konferencja odbyła się w
dniach 
29 – 30.11.2023 w Gdyni w gościnnych salach PPNT, tak aby poza
aspektem merytorycznym – wszyscy znaleźli czas na rozmowy kuluarowe. Wśr
ód prelegentów będą eksperci zarówno z Polski jak z
zagranicy. Każdy z bloków tematycznych kończyć się będzie sesją Q&A lub
panelem dyskusyjnym – tak aby każdy z uczestników otrzymał komplet informacji
na interesujący go temat. Dla osób zainteresowanych wybraną tematyką, planujemy
organizację warsztatów prowadzonych przez naszych Ekspertów
.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie tej daty w kalendarzach. Wkrótce
podamy więcej informacji – zapraszamy do śledzenia naszego profilu na
Linkedin oraz informacji tu na naszej stronie www.

Kolejna stacja Shell LNG w Polsce już działa!

Shell otworzył w Świecku, tuż przy granicy z Niemcami, drugą komercyjną stację LNG w Polsce. Stacja jest jednym z 39 punktów LNG, które Shell buduje w całej Europie w ramach konsorcjum Bio-LNG EuroNet. Docelowo w ramach tej inicjatywy w Polsce powstanie 8 stacji, a kolejna po Świecku będzie w Piotrkowie Trybunalskim.

Do grona Partnerów PPLNG dołącza ZBM

ZBM SA wspiera proces budowlany i inwestycje dostawców, operatorów i klientów końcowych. Realizuje skutecznie zakres budowalno- inżynieryjny począwszy od studium wykonalności, przez projektowanie, wykonawstwo, nadzór aż po uruchomienie i utrzymanie inwestycji. ZBM SA dzięki kadrze ponad 250 inżynierów w 11 różnych specjalnościach zarządza i realizuje specjalistyczne inwestycje na terenie całej Polski.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG

W dniu 19 maja 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG. W czasie posiedzenia uchwalone zostały następujące kluczowe uchwały:

  1. Zatwierdzono nową nazwę Stowarzyszenia, nowa nazwa brzmi Polska Platforma LNG i bioLNG
  2. Zatwierdzono zmianę siedziby na Warszawę, wynikiem czego nowym adresem Stowarzyszenia jest ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
  3. Powołano nowy skład Rady Stowarzyszenia, w którym na kadencję 2021-2025 znajdują się następujące osoby:

Mariusz Koba
Best Systemy Grzewcze

Maciej Marusiak
Emerson Process Management

Dorian Zissi
Wartsila Polska

Piotr Kaczmarek
Fiorentini Polska

Adam Simonowicz
Gaselle