LNG to paliwo wykorzystywane w transporcie drogowym gwarantuje oszczędności, zwłaszcza gdy porównamy je do kosztów, które generuje korzystanie z tradycyjnych paliw kopalnych np. oleju napędowego. Dodatkowo spalanie LNG w silnikach z zapłonem iskrowym jest cichsze niż spalanie oleju napędowego w silnikach Diesla. Oznacza to, że ciężarówki napędzane LNG mogą pracować dłużej w obszarach objętych ograniczeniami hałasu, na przykład dostarczając towary do supermarketów w miastach.
5 zalet paliw LNG dla transportu: 
 
  1. Oszczędności – paliwo LNG jest tańsze w porównaniu do oleju napędowego, przy osiąganiu porównywalnych osiągów.
  2. Mniej zanieczyszczeń – spalanie LNG przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji tlenków siarki, cząstek stałych, tlenków azotu oraz innych gazów cieplarnianych w porównaniu do spalania oleju napędowego w silnikach Diesla.
  3. Sprawdzona technologia – dostępne są już wypróbowane rozwiązania silników dla paliwa LNG, na których możesz polegać.
  4. Cichsza praca – silniki Otto pracują ciszej od silników Diesla, zarówno na biegu jałowym jak i przy maksymalnym obciążeniu.
  5. Dostępność – bogate zasoby gazu ziemnego na świecie oraz wsparcie z międzynarodowych organizacji jak i rządów państw, są podstawą dla rozwoju sieci dystrybucji tego nowego paliwa.
 
Skroplony gaz ziemny LNG to nowoczesne paliwo, składające się głównie z metanu i małych ilości etanu, propanu oraz cięższych węglowodorów. Gaz ziemny ulega skropleniu, gdy zostanie schłodzony do temperatury -162 stopni Celsjusza.
Zalety LNG:
 
  1. Oczczędności
  2. Czyste spalanie
  3. Sprawdzona technologia
  4. Cichsza praca silnika (silniki Otto, pomiar poziomu hałasu w watach/m2, podczas maksymalnego obciążenia oraz na biegu jałowym)
  5. Dostępność. Bezpieczna sieć dostaw.