O nas

Polska Platforma LNG i bioLNG

Polska Platforma LNG i bioLNG to związek pracodawców mający na celu promowanie LNG i bioLNG jako nowoczesnego i czystszego paliwa, zarówno w transporcie drogowym, morskim i kolejowym a także paliwo dla kogeneracji czy innych zastosowań przemysłowych. LNG i bioLNG są rozwiązaniami w stronę niskoemisyjnej a z czasem zeroemisyjnej gospodarki i transportu.

Polska Platforma LNG i bioLNG stawia sobie za cel działania na rzecz rozwoju i wsparcia rynku LNG w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału LNG oraz bioLNG, koncentrując się na zacieśnianiu współpracy pomiędzy gospodarką, nauką i administracją, a także tworzenia warunków do współpracy międzynarodowej.

Misja

1. Utrzymanie zerowej akcyzy na LNG w Polsce i lobbowanie na rzecz zniesienia opłaty paliwowej.

2. Subwencje na infrastrukturę i pojazdy LNG – obecnie nie ma wsparcia na budowę infrastruktury LNG lub zakup samochodów ciężarowych LNG. Subwencja mogłaby umożliwić wejście na rynek większej liczbie operatorów, a tym samym zwiększyć gęstość sieci LNG, poprawiając jakość powietrza i redukując hałas.

3. Zniesienie opłat drogowych dla ciężarówek zasilanych LNG (viaToll) alternatywnie znacząca promocja dla pojazdów zasilanych LNG. Wprowadzenie takiej zmiany przyspieszyłoby wdrożenie ekologicznych samochodów ciężarowych dla transportu krajowego.

4. Zniesienie obowiązkowej certyfikacji dla kierowców (TDT) umożliwiającej samodzielne tankowanie LNG. W żadnym innym kraju UE taki certyfikat nie jest wymagany.

5. Wsparcie produkcji bioLNG w Polsce. Polska z dużym sektorem rolnictwa i hodowli zwierząt wydaje się być dobrą lokalizacją dla produkcji bioLNG.

6. Uproszczenie koncesji na obrót gazem – dla nowych punktów sprzedaży. Obecnie dla każdego nowego miejsca tankowania LNG, firma musi uzyskać kolejną licencję.

7. Zniesienie koncesji na obrót gazem na sprzedaż LNG jako paliwa transportowego (opcjonalnie dodanie LNG do innych paliw płynnych – w celu ułatwienia detalistom poszerzenia oferty o LNG)

8. Wydłużenie okresów obowiązkowej certyfikacji zbiorników LNG – obecnie jest to tylko 12 miesięcy – najkrótszy okres w UE.

9. Retrofity CNG – zapobieganie wprowadzaniu zmian rodzaju paliwa określonego w dowodzie rejestracyjnym dla samochodów ciężarowych doposażonych jedynie w instalację CNG – co jest jedynie działaniem pozornym, nie przekładającym się na realną ochronę środowiska.

0
Aktualna cena LNG wg. TTF EUR/MWh
0
Całkowita sprzedaż LNG w Polsce w 2020 (w tonach)
0
Ilość ciężarówek zasilanych LNG w Polsce

LNG - Paliwo przyszłości już dziś

Skroplony gaz ziemny jest przejrzystym, bezbarwnym i nietoksycznym płynem, który powstaje, gdy gaz ziemny zostanie schłodzony do temperatury -162° Celsjusza. Niska temperatura powoduje skroplenie gazu i zmniejsza jego objętość aż 600-krotnie. Dzięki temu LNG można łatwo i niedrogo przechowywać oraz transportować. Dodatkowo gaz ziemny w ciekłej postaci nie ulega zapłonowi.

BIO LNG - zerowa emisyjność już dziś

Bio LNG to paliwo o tych samych właściwościach co klasyczne LNG. Różni je tylko pochodzenie. O ile klasyczne LNG jest paliwem zaliczanym do grupy paliw kopalnych, BioLNG jest paliwem odnawialnym, powstającym poprzez skroplenie biogazu.

Prezentacja

Prezentacja – Polska Platfroma LNG