Na każdym etapie procesu produkcyjnego niezbędne jest pełne i efektywne zagospodarowanie energii. Można wykorzystać traconą do tej pory energię chłodu, odzyskując ją z przemiany gazowej gazów skroplonych.

W wyniku procesu skraplania uzyskiwany jest gaz w stanie ciekłym, którego temperatura zależy od rodzaju gazu wsadowego. W obrocie rynkowym dostępne są między innymi: skroplony azot -196°C; skroplony tlen –183°C oraz skroplony metan -163°C. Dla wytworzenia 1 tony ciekłego metanu (LNG) zużywa się (w zależności od technologii skraplania) około 500 KW energii elektrycznej. 

Na przykład z 1 tony LNG można uzyskać ok.180 kWh energii chłodu.

Dla zakładów zużywających gazy skroplone taki system stwarza dodatkowe korzyści pozyskania energii chłodu lub zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, zużywanej przez posiadane agregaty sprężarkowe. Dzięki zagospodarowaniu dotychczas traconej energii chłodu odbiorca uzyska dodatkowe zdolności produkcyjne bez inwestowania w rozbudowę posiadanej infrastruktury. Dodatkową korzyścią po przeprowadzeniu audytu energetycznego może  być pozyskanie tzw. białych certyfikatów, które następnie można odsprzedać.