LNG w transporcie morskim jest obecne od prawie dwoch dekad, pierwsze jednostki weszły do służby w 2003 roku. Obecnie we flocie światowej w operacji znajduje się ponad 190 statków, a ponadto 70 jest  gotowych do przejścia na zasilanie LNG tzw. LNG-ready. W portfelu zamówień jest obecnie 270 kolejnych jednostek. Silnym argumentem do zastosowania paliwa LNG w transporcie morskim jest już w dużej mierze dostępna sieć stacji bunkrowania. Stan obecny to 90 lokalizacji. Ponadto możliwe jest tankowanie przy użyciu cystern. 

Z punktu widzenia zielonej tranformacji, spalanie LNG przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 20%. LNG w zastosowaniach morskich uznaje się również za paliwo bezemisyjne w zakresie tlenków siarki SOx oraz redukujące emisje tlenków azotu NOx o 90%, czym spełnia najostrzejsze wymogi IMO Tier III.

LNG może służyć jako podstawa do wykorzystania innych paliw w przyszłości, a przy wsparciu technologi przechwytywania węgla ma przed sobą wielką przyszłość.

Podstawowe zalety LNG w transporcie morskim:

  1. Szeroka dostępność
  2. Paliwo czystsze od ropo-pochodnych
  3. Klarownie zdefiniowane przepisy międzynarodowe
  4. Spełnia wymogi IMO w zakresie SOx i NOx
  5. Niski koszt adaptacji obecnie stosowanych napędów