Dzięki zastosowaniu LNG można zasilać gazem ziemnym sieci wyspowe niezależne od krajowego systemu dystrybucyjnego. W takim przypadku użytkownicy podpięci są do sieci gazowej, która zasilana jest za pośrednictwem stacji regazyfikacji LNG. Może to być rozwiązanie docelowe, lub też stanowić formę pregazyfikacji miejscowości, lub regionu, zapewniając użytkownikom korzyści z wykorzystania gazu ziemnego w okresie budowy przyłącza do krajowej sieci dystrybucyjnej. W momencie podłączenia takiej sieci do systemu gazowego, stacja regazyfikacji LNG może zostać rozebrana i przeniesiona do innej lokalizacji.