Zarząd Portu Morskiego Singapur (MPA) przyznał trzecią licencję na dostawy paliwa LNG dla Total Marine Fuels. Licencja obejmie okres pięciu lat, począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

Total Marine Fuels, należący do francuskiego koncernu Total, to kolejny licencjonowana dostawca LNG, po FueLNG i Pavilion Energy. Planując z wyprzedzeniem sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu regionu na LNG jako paliwo żeglugowe, w październiku zeszłego roku MPA wystosowała zapytanie ofertowe dla stron zamierzających dostarczyć bunkier LNG w porcie w Singapurze. Obecnie port posiada zdolność dostaw LNG do jednego miliona ton rocznie.

Komentując przyznanie licencji, Jérôme Leprince-Ringuet, wiceprezes Marine Fuels, Total, powiedział: „LNG jest najlepszym, natychmiast dostępnym rozwiązaniem zmniejszającym ślad węglowy naszych klientów żeglugowych i toruje drogę do neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla bioLNG i syntetyczny metan ”.

Dyrektor generalny MPA, Quah Ley Hoon, dodał: „Port w Singapurze, będący największym na świecie węzłem bunkrowym, jest dobrze przygotowany do poszerzenia oferty rozwiązań w zakresie paliw morskich. LNG służy jako opłacalne i czyste przejściowe paliwo żeglugowe w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla ze statków”.

MPA będzie nadal współpracować z zainteresowanymi stronami nad rozwojem ekosystemu bunkrowania w porcie w Singapurze i stymulować przejście do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Źródło: gospodarkamorska

Recommended Posts