Ponad 80 uczestników zgromadziło się podczas tegorocznej edycji Polish LNG Conference, która odbyła się w Arche Hotel Geologiczna 28 listopada w Warszawie. Była to trzecia edycja wydarzenia, mająca na celu zgromadzenie interesariuszy ze wszystkich stron sektora LNG z prostym celem, wymianą wiedzy i doświadczeń, które można by wykorzystać do dalszej propagacji sektora LNG. Tegoroczne wydarzenie koncentrowało się na analizie roli Polski na regionalnej scenie LNG, bieżących postępach w sektorze i przyszłych planowanych inwestycjach. Jednak, podobnie jak podczas poprzednich edycji konferencji, wydarzenie pozostało wierne tradycji przytoczenia międzynarodowych studiów przypadków przedstawianych przez zagranicznych delegatów.


Wydarzenie Polish LNG Conference 2019 rozpoczęło się od sesji prezentującej przegląd rynku LNG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Główne przemówienie wygłosił Jan Talaśka, DNV GL, który przedstawił prognozę rynku gazu ziemnego i rynku LNG. Podczas tej prezentacji mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o prognozach i przyszłych trendach w zakresie zużycia paliw kopalnych, głównych źródeł dostaw energii oraz co najważniejsze o prognozach dotyczących rosnącego znaczenia LNG jako źródła paliwa i energii. Sesję kontynuował Marek Popiołek z Ministerstwa Aktywów Państwowych, który przedstawił koncepcje polskiego funduszu niskoemisyjnego transportu, przedstawił również regulacje prawne oraz procedury związane ze wsparciem udzielanym przez fundusz. Sesję zakończył Tomasz Pietruszewski z Polskiej Żeglugi Morskiej (znanej jako Polsteam), który przedstawił przegląd rosnącej roli LNG na polskim rynku oraz związanej z tym rozbudowy infrastruktury i rosnącej liczby otrzymanych dostaw LNG wraz z prognozami na przyszłość.

Druga sesja rozpoczęła się od prezentacji przedstawionej przez głównego sponsora wydarzenia DUON, reprezentowanego przez dr Lecha Wojciechowskiego. Prezentacja DUON przedstawiła wyzwania na rynku LNG w ciężkim transporcie drogowym w Polsce, pokazała również rosnący trend wykorzystania LNG w transporcie drogowym, ale także przypomniała nam o ważnym problemie polegającym na tym, że Polska ma obecnie niewystarczającą liczbę stacji tankowania LNG. Następnie prezentację wygłosił Maciej Marusiak, Emerson, który wyjaśnił systemy odpowiedzialne za rozliczanie ilości i energii LNG. Kolejne dwa studia przypadków zostały zaprezentowane przez zagranicznych gości. Henrik Domanovszky, Pannon Fuel przedstawił rozwój sieci stacji LNG na przykładzie Węgier, zaś Maik Rensing, LIQVIS GmbH, przedstawił możliwości i przeszkody w rozwoju sieci stacji LNG w Niemczech.

Centralnym punktem konferencji był panel dyskusyjny prowadzony przez Jacka Nowakowskiego, IVECO oraz czterech panelistów reprezentujących DUON, Shell, Volvo i Port Gdynia. Tematem przewodnim był: Droga do transportu bezemisyjnego. Podczas dyskusji paneliści rozmawiali o przyszłości paliw kopalnych oraz o tym jak długa droga czeka nas przed ich ostatecznym wykluczeniem z użytku, a także o obecnych rozwiązaniach, które pozwalają znacznie ograniczyć emisje, takie jak LNG, wodór i Emobilność. Nie zabrakło również pytań publiczności, która zaangażowała się aktywnie w dyskusję.

Kontynuując temat panelu dyskusyjnego, kolejne prezentacje w sesji 3 koncentrowały się na transporcie niskoemisyjnym. Marcin Płocharski, Shell otworzył sesję prezentacją skupiającą się głównie na BioLNG jako jednym z istotnych paliw prowadzących do redukcji emisji w transporcie drogowym, prezentując mocny przykład zaangażowania Europejskiego w rozwój LNG na przykładzie konsorcjum projektu BioLNG EuroNet współfinansowanego ze środków CEF. Następny był Ryszard Mrozek, IVECO, który omówił ekologiczne i ekonomiczne korzyści płynące z zastosowania LNG w transporcie drogowym, a następnie szybkiego przegląd wodoru jako kolejnego kroku w kierunku paliw niskoemisyjnych po LNG. Panel został zamknięty przez Tansu Destanoglu z UESTCO, który przedstawił studium przypadku tureckiego rynku LNG i technologii w transporcie drogowym, pokazując uczestnikom inną perspektywę rynkową, w której LNG jest w większości wykorzystywane do wytwarzania energii i zastosowań przemysłowych, pozostając w minimalnym stopniu użyty w transporcie.

Po prezentacjach dotyczących transportu lądowego uwaga uczestników została następnie skupiona na temacie LNG w transporcie morskim. Maciej Krzesiński z Portu Gdynia otworzył sesję prezentacją poświęconą wyzwaniom związanym z bunkrowaniem LNG. Począwszy od wyzwań związanych z konkretną lokalizacją Portu Gdynia, ponieważ jest to port wbudowany głęboko w Miasto Gdynia, po wyzwania związane z przepisami ustawowymi oraz przepisami bezpieczeństwa. Następnie Piotr Dowżenko, Remontowa LNG Systems, przedstawił przegląd systemów paliwowych LNG stosowanych w przemyśle morskim. Sesję zakończył Krzysztof Czerski z Seatech Engineering, który wyjaśnił metody bunkrowania statków i skoncentrował swoją prezentację na temacie bunkierek LNG.

Konferencję zamknęło wystąpienie podsumowujące wygłoszone przez Emila Arolskiego, Prezesa Polskiej Platformy LNG. Następnie goście zostali zaproszeni na wieczorny koktajl networkingowy.

Trzecia edycja Polskiej Konferencji LNG została zorganizowana przez Polską Platformę LNG we współpracy z Fundacją Motus. Wydarzenie otrzymało honorowy patronat od polskiego Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Generalnym partnerem konferencji był DUON, pozostali partnerzy to IVECO, UESTCO, Emerson, Polska Żegluga Morska, BEST Systemy Grzewcze, tłumaczenie dostarczyła Bireta.Czwarta edycja polskiej konferencji LNG ma się odbyć jesienią 2020 roku.

Prezentacje z konferencji:

1 Era lng nabiera ksztaltu

2 Fundusz niskoemisyjnego transportu

4 Wyzwania na rynku lng w ciezkim transporcie samochodowym w polsce

5 Systemy do rozliczen ilosci oraz energii lng

6 Development of the lng station network example of hungary

7 The opportunities and hurdles in the development of the lng station network in germany

8 Shell lng droga do zeroemisyjnego transportu

9 Alternatywne uklady napedowe

10 Contemporary turkish lng market technology in road transportation compressed

11 Wyzwania bunkrowania lng

12 Paliwowe systemy lng w przemysle morskim 10 lat doswiadczen

13 Bunkierki lng specyfika jednostek

Recommended Posts