Spółki zawarły siedmioletni kontrakt, którego łączny wolumen wynosi ponad 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To największa umowa na sprzedaż LNG podpisana do tej pory przez PGNiG SA.

– Cieszymy się z tego, że będziemy współpracować z DUON przez następne siedem lat. Nasze firmy są pionierami niskotonażowego rynku LNG w Polsce – powiedział Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych. – Podpisana dziś umowa potwierdza, że pod względem jakości paliwa, bezpieczeństwa dostaw oraz poziomu obsługi klienta oferta PGNiG jest bezkonkurencyjna. Osobiście cieszę się, że kolejni odbiorcy LNG w Polsce decydują się na zaopatrywanie u polskiego dostawcy, jakim jest PGNiG.

– DUON wspólnie z PGNiG od samego początku budował niskotonażowy rynek LNG w Polsce. Liczymy, że nasza dalsza współpraca spowoduje zdecydowane wzmocnienie tego segmentu dostaw gazu do odbiorców końcowych – stwierdził Krzysztof Kowalski, Prezes Zarządu DUON Dystrybucja.

Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2026 roku. Na jej podstawie PGNiG będzie głównym sprzedawcą LNG dla DUON Dystrybucja. Dostawy paliwa będą realizowane z terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz zarządzanych przez PGNiG zakładów produkujących i przeładowujących gaz skroplony. Do tej pory Duon Dystrybucja kupował LNG nie tylko w kraju, ale i za granicą.

PGNiG jest największym importerem LNG w Polsce. Kupowany przez Spółkę gaz skroplony pochodzi z Kataru, Norwegii i USA. W ciągu trzech kwartałów 2019 roku PGNiG sprowadziło przez terminal w Świnoujściu prawie 1,8 mln ton LNG. Większość paliwa jest regazyfikowana i wprowadzana do sieci, jednak część jest dostarczana klientom w postaci skroplonej za pomocą autocystern. Wolumen załadunków LNG w Świnoujściu przekroczył już 100 tys. ton. We wtorek, 10 grudnia, terminal opuściła 6000. autocysterna z ładunkiem gazu skroplonego od PGNiG. Od kwietnia 2020 r. Spółka będzie wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku niskotonażowego LNG w Kłajpedzie. Odbiorcami gazu są zarówno klienci końcowi, jak i firmy prowadzący dalszy obrót paliwem.

DUON Dystrybucja realizuje dostawy gazu sieciowego i skroplonego poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Obecnie Spółka posiada ponad 680 km własnych gazociągów, w tym w 12 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz z 19 stacji regazyfikacji. DUON Dystrybucja dostarcza gaz do ponad 7000 odbiorców, z czego ponad 10 proc. to odbiorcy instytucjonalni a pozostali to gospodarstwa domowe. Spółka oferuje usługi transportu LNG oraz usługę tzw. zasilania tymczasowego, czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych.

Źródło oraz więcej informacji na stronie PGNiG.

Recommended Posts