Stacja tankowania przy Strada delle Cascinette w Turynie została otwarta rok temu jako efekt współpracy IVECO z ENGIE. Do obu partnerów dołączył teraz VULCANGAS, żeby wspólnie pracować nad dekarbonizacją sektora transportowego.

Współpraca firm IVECOENGIE i VULCANGAS osiągnęła ważny etap. W zaledwie rok po uruchomieniu stacji tankowania przy Strada delle Cascinette w Turynie, od dziś jest to także pierwsza stacja w północno-wschodniej części kraju, na której można zaopatrzyć się w biometan (bio‑LNG i bio‑CNG), czyli w 100% ekologiczne paliwo, w dodatku produkowane we Włoszech.

Biometan sprzedawany na tej stacji jest produkowany w zakładzie zlokalizowanym w prowincji Lodi, gdzie paliwo jest oczyszczane i skraplane. Stacja sprzedająca to paliwo z odnawialnych surowców (zarejestrowana w GSE – firmie wyznaczonej przez włoskie władze do promowania i realizacji idei zrównoważonego rozwoju) stanowi ostatnie ogniwo w łańcuchu zaopatrzenia w 100‑procentowo zieloną energię.

Bezemisyjny transport już funkcjonuje. IVECO S‑WAY NP to pojazd, który pozwala nam go realizować, a od dziś mamy też dostęp do biometanu. Produkcja i dostawy paliwa z odnawialnych surowców szybko się rozwijają, a w krótce powstanie więcej podobnych stacji. Postęp w tym zakresie bardzo przyspieszył i już niedługo będziemy mogli we Włoszech jeździć całkowicie bezemisyjnie na LNG.

Stacja działająca od lutego 2020 r. zajmuje powierzchnię 5000 m². Znajduje się ona na terenie zakładu produkcyjnego CNH Industrial przy Strada delle Cascinette, w strategicznej strefie na wschód od Turynu, w pobliżu skrzyżowania szlaków transportowych (autostrad i obwodnicy), w sąsiedztwie IVECO ORECCHIA, czyli placówki dealerskiej IVECO obsługującej prowincję Turyn i Dolinę Aosty.

Stacja jest przeznaczona głównie dla ciężkich pojazdów – są tam dwa dystrybutory LNG (skroplonego gazu ziemnego) i cztery dystrybutory CNG (sprężonego gazu ziemnego), a także stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych zasilane z systemu fotowoltaicznego umieszczonego na dachu placówki.

W porównaniu z LPG lub tradycyjnymi paliwami, stosowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) przekłada się na obniżenie emisji cząstek stałych (PM) o 95% i dwutlenku azotu (NO2) o 90%, a także na znaczną redukcję emisji CO2. Biometan jest neutralnym węglowo paliwem praktycznie bez wpływu na środowisko.

Otwarcie pierwszego punktu tankowania bio‑LNG w Piemoncie – które było możliwe dzięki aktywnemu zaangażowaniu całego łańcucha dostaw – transmitowano na potrzeby wirtualnego wydarzenia, w którym wzięli udział Fabrizio Buffa, dyrektor ds. alternatywnych napędów we włoskim oddziale IVECO, Matthieu Bonvoisin, dyrektor ds. centralnego ogrzewania i energetyki w ENGIE Italia, oraz Andrea Bosi, dyrektor ds. kluczowych klientów w Vulcangas. IVECO S‑WAY NP, do którego zatankowano bio‑LNG jest pojazdem demonstracyjnym dealera IVECO ORECCHIA, dostępnym dla klientów do jazd próbnych na 100‑procentowo ekologicznym paliwie.

W trakcie wydarzenia, zorganizowanego wspólnie z Consorzio Italiano Biogas (CIBWłoskie Konsorcjum Biogazowe), trzej partnerzy uczestniczyli w webinarium zatytułowanym „Transformacja energetyczna trwa: pierwszym etapem jest biometan”, poświęconym przyszłości tego paliwa z surowców odnawialnych (ze szczególnym uwzględnieniem bio‑LNG) oraz opracowaniu nowych strategii służących poprawie zrównoważenia transportu.

Źródło: cng-lng

Recommended Posts