W związku z wybuchem pandemii koronawirusa, od ponad miesiąca uczniowie w całej Polsce uczą się online, a rząd właśnie przedłużył zamknięcie szkół do 24 maja. Jednocześnie z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że 13 proc. gospodarstw domowych nie posiada ani jednego komputera z dostępem do internetu. Stało się to impulsem do uruchomienia akcji #KomputerDlaUcznia, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży. Fundacja Impact, inicjator akcji, łączy siły z GovTech Polska i PayU, aby zwiększyć zasięg niesionej pomocy.

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych,

4,58 mln uczniów szkół uczy się w domu. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że dla 200 do nawet 500 tys. uczniów przeszkodą w czynnym wzięciu udziału w edukacji online jest brak komputera z dostępem do internetu.

Fundacja Impact wraz z partnerami – GovTech Polska oraz PayU – połączyli siły i zwiększają zasięg akcji #KomputerDlaUcznia. Jej cel to wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i umożliwienie nauki online każdemu dziecku w Polsce.

 Od lat staramy się inspirować i pokazywać, jak digitalizacja zmienia gospodarkę oraz kolejne pokolenia. Teraz w obliczu epidemii, gdy większość próbuje pomóc, nie mogliśmy pozostać bezczynni, dlatego wystartowaliśmy z akcją #KomputerDlaUcznia. Dla nas szczególnie ważne jest, by każde dziecko miało dostęp do edukacji online. Już teraz wiemy, że ponad 50 uczniów, dzięki zakupionemu sprzętowi, bierze aktywny udział w lekcjach. W następnych tygodniach, przy wsparciu partnerów Impact, uda nam się zwielokrotnić tę liczbę – mówi Lidia Roman z Fundacji Impact.

Na potrzeby akcji, przy wsparciu PayU, została utworzona platforma, dostępna pod adresem www.komputerdlaucznia.com, łącząca darczyńców, fundatorów sprzętu oraz tych, którzy potrzebują pomocy. Za jej pośrednictwem ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe oraz urzędy gmin mogą zgłaszać  zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży ze swoich miejscowości. Na platformie publikowane są także sylwetki młodych ludzi, którzy już uzyskali wsparcie.

Wsparcie partnerów

W akcję #KomputerDlaUcznia angażują się kolejni partnerzy. GovTech Polska przeprowadził wśród ośrodków pomocy społecznej i szkół ankietę, która pozwoliła zebrać informacje o zapotrzebowaniu na sprzęt w poszczególnych miastach, a PayU, oprócz zbudowania platformy, wesprze akcję także finansowo.

– Ta wyjątkowa sytuacja, zmusiła nas wszystkich do zmiany dotychczasowego sposobu pracy. Kiedy drzwi szkół zostały zamknięte, rozpoczęliśmy naszą #akcjaedukacja. W ten sposób zebraliśmy edukatorów, dostawców narzędzi, popularyzatorów nauki, aby móc przekazać jak najwięcej przydatnych informacji pomocnych w zdalnym nauczaniu. Każda inicjatywa, która pomaga uczniom i nauczycielom jest dla nas niezwykle ważna. Wspólnie możemy zapewnić kolejnym uczniom sprzęt, który pomoże im w zdobywaniu wiedzy na odległość – mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Strona akcji #KomputerDlaUczniawww.komputerdlaucznia.com

Partnerami organizacyjnymi akcji są: GovTech Polska, PayU i 300Gospodarka.

Recommended Posts