Do Polskiej Platformy LNG dołączył nowy członek – Saybolt Poland, firma kontrolna, świadczącą szeroką gamę usług rzeczoznawczych na terenie polskich portów morskich.

Saybolt Poland specjalizuje się w dziedzinie rzeczoznawstwa ładunkowego w tym także przeładunek płynnych ładunków/towarów masowych (m.in. ropy naftowej i produktów naftowych. Saybolt Poland wykonuje również kompleksowe badania jakości paliw żeglugowych.

Polska Platforma LNG jest zadowolona z dołączenia Saybolt Poland do organizacji i liczy na owocną współpracę w rozwoju rynku LNG.

Jednocześnie Polska Platforma LNG dołączyła do zrzeszenia NGVA Europe, Stowarzyszenie Samochodów na gaz ziemny i bio gaz, które promuje wykorzystanie gazu ziemnego i biometanu jako paliwa samochodowego. Organizacja reprezentuje wiodące firmy i stowarzyszenia z Europy zajmujące się gazem ziemnym i biometanem, w tym producentów pojazdów, dostawców i dystrybutorów gazu. NGVA Europe współpracuje z instytucjami UE, krajami członkowskimi oraz innymi organizacjami (m.in. CEN, NNEPE i ISO), aby harmonizować i współtworzyć normy europejskie i międzynarodowe, w celu zapewnienia opłacalności, jakości i bezpieczeństwa zarówno pojazdów zasilanych gazem ziemnym, jak i gazu ziemnego jako paliwa.

Zmiany zaszły również w Radzie Polskiej Platformy LNG, miejsce Pana Piotra Dowżenki, byłego prezesa Remontowa LNG Systems zajął Pan Krzysztof Gerowski, obecny prezes Remontowa LNG Systems. 

Recommended Posts