Trwa badanie zapotrzebowania rynkowego na korzystanie z nowych zdolności przesyłowych w związku z realizacją nowego Terminalu LNG (FSRU) w rejonie Zatoki Gdańskiej. Gaz-System czeka\ na zgłoszenia uczestników rynku do 28 września br. Przy okazji spółka przygotowała materiały informacyjne o procedurze i terminalu – zachęcamy do obejrzenia.

GAZ-SYSTEM przypomina o trwającym, niewiążącym badaniu zapotrzebowania rynkowego dla nowych zdolności przesyłowych w krajowym systemie przesyłowym związanych z budową nowego Terminalu LNG (FSRU) w rejonie Gdańska wraz z jego integracją z systemem przesyłowym poprzez utworzenie Fizycznego Punktu Wejścia z Terminalu LNG do krajowego systemu przesyłowego. Kwestionariusze można składać jeszcze do 28 września br.

Wyniki badania będą wykorzystane przez operatora podczas procesu parametryzacji projektu, dzięki czemu zgłoszenia uczestników przekazane w ramach procedury mogą mieć bezpośredni wpływ na kształt polskiego rynku gazu ziemnego.

W związku z prowadzonymi z badaniem, GAZ-SYSTEM przygotował zestaw materiałów video poświęconych prowadzonej procedurze badania rynku, a także planom rozbudowy krajowego systemu przesyłowego i roli infrastruktury przesyłowej w procesie transformacji energetycznej.

W przygotowanych materiałach zaprezentowane są także kluczowe informacje na temat globalnego rynku LNG, projektowania i bezpieczeństwie funkcjonowania terminali LNG, a także założeń rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu i planu budowy pływającego terminalu LNG w rejonie Zatoki Gdańskiej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami: gospodarkamorska

W ramach badania możliwe jest zgłoszenie w zakresie niewiążącego zapotrzebowania na:

– Przepustowość w fizycznym Punkcie Wejścia z Terminalu LNG (FPWEOIR) do Krajowego Systemu Przesyłowego, wyrażoną w kWh/h;
– Średnią Moc Regazyfikacji, wyrażoną w kWh/h wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi planowanej rocznej liczby dostaw LNG/ ilości zawinięć statków oraz Mocy Umownej;
– Przepustowość w Fizycznych Punkach Wyjścia (informacja uzupełniająca, nieobligatoryjna), wyrażoną w kWh/h;
– usługi dodatkowe świadczone na Terminalu LNG (informacja uzupełniająca, nieobligatoryjna): przedłużone procesowe składowanie, przeładunek na mniejsze jednostki, bunkrowanie;
– przewidywane parametry jakościowe LNG (informacja uzupełniająca, nieobligatoryjna).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ramach niewiążącej procedury badania rynku dla nowych zdolności przesyłowych w krajowym systemie przesyłowym (KSP) związanych z budową nowego terminalu LNG (FSRU) w rejonie Gdańska, przepustowość wejścia do systemu przesyłowego w Fizycznym Punkcie Wejścia z Terminalu LNG do krajowego systemu przesyłowego powinna być równa mocy umownej. W związku z tym, wielkość przepustowości w punkcie wejścia do KSP odpowiadać będzie mocy umownej regazyfikacji (w punkcie wyjścia z Terminalu LNG). W związku z powyższym, informacje przedstawione w pkt. 5.6.2.1 i 5.6.2.2 Kwestionariusza procedury powinny być zbieżne.

Dodatkowo w ramach badania Użytkownicy mogą także wskazać, czy ilości wprowadzane w punkcie wejścia z planowanego terminalu (całość lub określona część) zostaną odebrane z systemu przesyłowego w jednym z Fizycznych Punktów Wyjścia (na istniejących lub planowanych połączeniach z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów) poprzez podanie przewidywanej wartości przepustowości w tych punktach. Brak podania przewidywanego zapotrzebowania na przepustowość w połączeniach międzysystemowych będzie wskazywać, że ilości odbierane z planowanego terminalu będą przewidziane dla odbiorców końcowych w kraju lub do sprzedaży w punkcie wirtualnym.

Uczestnicy rynku zainteresowani udziałem w badaniu powinni przesłać uzupełniony kwestionariusz najpóźniej do dnia 28 września 2020 r. na adres mailowy badanierynku@gaz-system.pl.

Terminal LNG w Porcie Gdańskim został wpisany w 2020 roku na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) w sektorze energetycznym. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE. Więcej o projektach PCI realizowanych przez GAZ-SYSTEM dostępne jest na stronie internetowej.

Źródło: gospodarkamorska

Recommended Posts