29 maja br. spółka Polskie LNG (Grupa GAZ-SYSTEM) podpisała ze spółką PGNiG S.A. umowę na usługi regazyfikacji, które dostępne będą po zakończeniu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Podpisanie umowy to ostatni etap tegorocznej procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 (tzw. Open Season), która miała umożliwić uczestnikom rynku paliw gazowych złożenie ofert na usługę regazyfikacji oraz usługi dodatkowe.

Terminal LNG w Świnoujściu to miejsce o strategicznym znaczeniu na energetycznej i surowcowej mapie Polski. Jego funkcjonowanie w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Dzisiejsze podpisanie umowy, która gwarantuje zarezerwowanie w 100% mocy regazyfikacyjnych Terminalu, to doskonała wiadomość dla polskiej gospodarki, bowiem oznacza to wykonanie kolejnego kroku ku niezależności energetycznej państwa. To również zapewnienie stałych i niezakłóconych dostaw błękitnego paliwa dla polskich obywateli, którzy coraz chętniej z niego korzystają – podkreśla Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Niezwykle cieszy mnie fakt podpisania umowy na regazyfikację LNG. Dzięki niej mamy potwierdzenie, że za pośrednictwem rozbudowanego Terminalu w Świnoujściu, do naszej części Europy będzie trafiać zdecydowanie więcej niskoemisyjnego paliwa, w oparciu o konkurencyjne zasady. Pomoże to w kontynuacji działań na rzecz transformacji energetycznej naszej gospodarki – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.

Terminal LNG jest istotnym elementem strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Zapewnia możliwość importu surowca po konkurencyjnych cenach z niezależnych źródeł. Po podpisaniu dzisiejszej umowy Terminal ma zarezerwowaną przepustowość handlową w 100%, zarówno w kontekście istniejących, jak i nowo udostępnianych mocy, co potwierdza konieczność jego rozbudowy – mówi Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Terminal w Świnoujściu jest jednym z najlepiej wykorzystywanych obiektów tego typu w Europie. Wyniki tegorocznej procedury Open Season potwierdzają, że tak będzie także po jego rozbudowie – podkreśla Tomasz Stępień, prezes zarządu spółek Polskie LNG i GAZ SYSTEM.

Gaz skroplony to dla PGNiG nie tylko sposób na dywersyfikację importu i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców gazu. LNG odgrywa bardzo ważną rolę w planach biznesowych PGNiG i jest narzędziem budowania silnej pozycji Spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Już za miesiąc w terminalu w Świnoujściu zostanie odebrana setna, jubileuszowa dostawa gazu skroplonego. To świadczy o dynamice, z jaką PGNiG rozwija działalność w tym zakresie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udana współpraca z Polskim LNG z Grupy GAZ-SYSTEM – mówi Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG S.A.

Zgodnie z zawartą umową przydzielona została:

– Podstawowa Usługa Regazyfikacji w okresie od 2024 r. do 2038 r. – na poziomie 4.208.612 kWh/h w danym roku; co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 8,3 mld m3 gazu rocznie (10 579 502 kWh/h);
– Usługa Przejściowa Regazyfikacji w okresie 2022 r. – 2023 r. – na poziomie 1.592.724 kWh/h w danym roku, co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 6,2 mld m3 gazu rocznie (7 963 613 kWh/h);
– Usługi Dodatkowe zgodne ze złożoną ofertą, zarezerwowane w latach, w których zamówiona została Podstawowa Usługa Regazyfikacji;
– Usługi regazyfikacji będą świadczone w zakresie wynikającym z nowych zdolności Terminalu, które pojawią się wraz z tzw. małą (koniec 2021 r.) i dużą rozbudową (koniec 2023 r.).

Cały projekt rozbudowy Terminalu w Świnoujściu jest objęty dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.

Inwestycja składa się z czterech elementów:

· zwiększenia mocy technicznej terminalu poprzez montaż dodatkowych regazyfikatorów SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser);
· budowy trzeciego zbiornika, który zwiększy elastyczność pracy instalacji;
· budowy nowego nabrzeża statkowego, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (ang. transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania (ta część realizowana jest w kooperacji z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście);
· uruchomienia instalacji przeładunkowej LNG na kolej, która rozszerzy zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe.

PGNiG SA rezerwuje obecnie 100 procent mocy regazyfikacyjnych terminalu w Świnoujściu, które wynoszą 5 mld m sześc. rocznie. Decyzja o rezerwacji dodatkowych mocy regazyfikacyjnych Terminalu ma związek z dynamicznie rosnącą aktywnością Spółki na rynku gazu skroplonego. W ubiegłym roku PGNiG sprowadziło 3,43 mld m sześc. skroplonego gazu ziemnego (po regazyfikacji) – o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu udział LNG w portfelu importowym PGNiG przekroczył 23 proc. i był wyższy niż rok wcześniej o 3 punkty procentowe. Tylko w I kwartale tego roku wolumen dostaw LNG dla PGNiG wyniósł 0,98 mld m sześc. po regazyfikacji, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku. Spółka odbiera coraz więcej ładunków spotowych, a także zwiększa wolumen LNG w związku z podpisanymi umowami długoterminowymi na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Źródło: PortalMorski

Recommended Posts