NOVATEK Green Energy, spółka córka NOVATEK PAO – producenta skroplonego gazu ziemnego, uruchomiła w Poczdamie drugą w Niemczech stację tankowania LNG NOVATEK. Zlokalizowany w pobliżu obwodnicy autostrady A10 / A2 i autostrady 115 obiekt umożliwia obsługę do 120 pojazdów ciężarowych dziennie.

Po Rostocku, jest to druga stacja tankowania LNG NOVATEK w Niemczech z zaplanowanej sieci, która w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wybudowana w kluczowych komunikacyjnie miejscach. Zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwiają równoległe tankowanie dwóch pojazdów, co wpływa znacząco na przepustowość obiektu i ma duże znaczenie z uwagi na jego strategiczne położenie.  Stacja znajduje się bowiem w kluczowym punkcie zarówno dla ruchu tranzytowego wschód-zachód, jak i jest ważnym miejscem tankowania dla pojazdów obsługujących dostawy towarów w rejonie Berlina.

„Doświadczenia zdobyte po otwarciu pierwszej stacji tankowania LNG w Rostocku potwierdzają słuszność naszej strategii w zakresie rozwoju gazu ziemnego jako ekologicznego paliwa napędowego. Obiekt w Poczdamie to kolejny krok w realizacji  planów spółki, które są odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie rynku, który zwłaszcza teraz będzie poszukiwał najbardziej optymalnych kosztowo rozwiązań, a gaz zmienny jako ekonomiczne paliwo doskonale wpisuje się w ten trend.” – powiedział Dariusz Bratoń, Prezes Zarządu Novatek Green Energy.

Źródło: Novatek

Recommended Posts