Nordic Investment Bank (NIB) i litewski operator AB Klaipėdos Nafta (KN) podpisali 25-letnią umowę pożyczki na sfinansowanie zakupu pływającego terminalu regazyfikacyjnego (FSRU) na potrzeby operacji LNG. Obecnie FSRU wykorzystywany do importu LNG na Litwę jest dzierżawiony na 10 lat.

Jak poinformowano, pożyczka NIB sfinansuje zakup „najbardziej ekonomicznie opłacalnego” FSRU pod koniec 2024 roku, po wygaśnięciu obecnej umowy najmu i usługi. Zapewnione finansowanie liczy do 160 mln EUR (około 182 mln USD).

– Finansowanie NIB zapewni długoterminowe niezależne dostawy gazu ziemnego na Litwę i rynki bałtyckie – komentuje Henrik Normann, prezes i dyrektor generalny NIB.

KN spodziewa się, że do 2050 roku LNG pozostanie ważnym zasobem energetycznym dla przejścia Litwy na gospodarkę niskoemisyjną. Decyzję o zakupie FSRU popierają analitycy przewidujący stabilne zużycie gazu ziemnego w kraju w nadchodzących dziesięcioleciach, a także rozszerzone możliwości wniesione przez trwające regionalne projekty infrastruktury gazowej.

– Ponieważ rynek energii przechodzi transformację i poszukuje rozwiązań zmniejszających wpływ na środowisko, w Kłajpedzie mamy zaawansowaną infrastrukturę dostaw gazu, która może zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby odbiorców gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej – powiedział Darius Šilenskis, prezes KN.

W 2019 roku NIB udzielił KN pożyczki w wysokości 134,1 mln EUR, aby częściowo pokryć opłaty z tytułu leasingu operacyjnego i umożliwić utrzymanie wyrównanych poziomów taryf przez cały okres użytkowania terminalu, zarówno przed, jak i po nabyciu FSRU. Podobnie jak w przypadku obecnej umowy decyzja o finansowaniu terminalu LNG była oparta na jego strategicznym znaczeniu dla Litwy. Ogólnie rzecz biorąc, jest to czwarta umowa pożyczki NIB z KN.

Źródło: GospodarkaMorska

Recommended Posts