Rosyjski instytucja federalna, Glavgosexpertiza, dokonał przeglądu i zatwierdził dokumentację projektową oraz wyniki badań inżynieryjnych dotyczących budowy terminalu przeładunkowego LNG w Kraju Kamczackim.

W październiku 2017 roku federalny rząd Kamczatki i PJSC Novatek podpisały umowę mającą na celu budowę terminalu morskiego na południowo-wschodnim wybrzeżu półwyspu Kamczatka.

Terminal jest przeznaczony do przeładunku skroplonego gazu ziemnego dostarczanego z Półwyspu Jamałskiego przez gazowce klasy lodowej i dalej załadowanie go na zwykłe jednostki w celu dalszego transportu do Azji i Pacyfiku.

Według Glavgosexpertiza, projekt zoptymalizuje dostawy LNG z Arktyki, tym samym pobudzając rozwój Szlaku Morza Północnego oraz więzi handlowe i gospodarcze w Kraju Kamczackim.

Nowy obiekt przeładunkowy ma zostać zbudowany w pięciu etapach. Po zakończeniu pierwszych czterech etapów terminal osiągałby roczny obrót towarowy w wysokości około 11 milionów ton LNG. Po zakończeniu piątej fazy terminal zwiększyłby ponad dwukrotnie swoją pojemność do około 22 milionów ton LNG.

Infrastruktura portowa będzie obejmować pływające magazyny gazu, punkty przybrzeżne do przeładunku LNG między statkami (STS), kanał dostępu o długości 6580 metrów oraz system zapewniający bezpieczeństwo morskie.

Żródło: Gospodarkamorska.pl

Recommended Posts