W czwartek 27 czerwca br, w siedzibie DNV GL Poland w Gdyni odbyło się seminarium Polskiej Platformy LNG pn.: „LNG w Polsce – najnowsze osiągnięcia i wyzwania”.

W trakcie seminarium tematyka prelekcji obejmowała zagadnienia z zakresu: zastosowania LNG jako zielonego napędu w żegludze, bunkrowania LNG w Porcie Gdynia, BHP w aspekcie LNG, rozwój nowych technologii LNG w Polsce. Uczestnikami seminarium byli głównie partnerzy Polskiej Platformy LNG, oraz przedstawiciele firm zainteresowanych tematyką LNG w Polsce.

Po seminarium odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG, podczas którego omówiono plan działań platformy do końca 2019, obejmujący między innymi raport „Rekomendacje dla rozwoju rynku LNG w Polsce 2019” oraz konferencję Polish LNG Conference 2019.  Odbyły się również posiedzenia Rady oraz Zarządu Polskiej Platformy LNG.

Recommended Posts