W dniach 14-15 listopada 2018 r. w hotelu Novotel w Warszawie ponad 120 osób uczestniczyło w konferencji „Polish LNG Conference”. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi trendami oraz omówić aktualny stan rynku LNG w Europie i Polsce. Była to druga edycja konferencji, której celem było zebranie zainteresowanych stron związanych z sektorem LNG w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

Konferencja rozpoczęła się od sesji prezentującej  główne czynniki rozwoju rynku LNG w Polsce i Europie. Głównym tematem dyskusji było przemówienie programowe wygłoszone przez Tommy Mattila, dyrektora ds. Marketingu i sprzedaży w firmie Skangas. Mówiąc o Polsce, Mattila wspomniał o wysokim wskaźniku wykorzystania LNG w naszym kraju, co może stanowić duży potencjał wzrostu dla nadal małego polskiego sektora LNG. W dalszej kolejności wystąpienie miał Marcin Płocharski, Indirect Channel Marketing Advisor w firmie Shell, które koncentrowało się na zagadnieniu rozwijania LNG stosowanego jako paliwo dla transportu drogowego w Polsce. Wśród wymienionych korzyści LNG znalazły się: konkurencyjność kosztowa i pozytywny wpływ na środowisko, w połączeniu z dostępną i niezawodną technologią silników oraz bezpiecznym łańcuchem dostaw.

Następnie uwaga uczestników została skoncentrowana na temacie niezależności energetycznej i roli LNG w odniesieniu do tej kwestii. Podczas dogłębnej analizy znaczenia partnerstwa między USA i Polską, przygotowanej przez Center for Industrial Development, stwierdzono, że konieczne są dalsze prace regulacyjne po obu stronach w celu stworzenia lepszych warunków rynkowych, umożliwiających jeszcze wyższy stopień rozwoju handlu między zaangażowanymi stronami. Przybliżając sytuację w regionie Morza Bałtyckiego, publiczność miała okazję poznać projekt Baltic Connector od momentu jego powstania do rozpoczęcia prac budowlanych. Ambitna inicjatywa, ciesząca się znacznym wsparciem finansowym ze strony UE, stanowi szansę dla regionu na stworzenie wspólnego rynku gazu dla państw bałtyckich. Sesja zakończyła się spojrzeniem na stan rozwoju infrastruktury gazu ziemnego w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Gaz-System Baltic Pipe.

Po zasygnalizowaniu informacji o dużych projektach skupiono się na rynku o małej skali. Ernst & Young rozpoczął sesję, podczas której przedstawił wyniki przeprowadzonych badań branży. Jak na razie wąski rynek jest nadal rynkiem niszowym, ale nie należy zapominać o możliwościach, jakie oferuje on dla przejmowania segmentów, które tradycyjnie obejmowały niski udział mieszanki gazu ziemnego z powodu braku dostępu do rurociągów lub w przeszłości bazowały na benzynach i oleju napędowym (diesel). Tę opinię podzielił reprezentant firmy Chart, przedstawiając jej podejście do wykorzystania LNG przez transport intermodalny oraz mobilne systemy zaopatrzenia w energię, podkreślając jednocześnie stały i szybki rozwój sektora w małej skali. Pierwszy dzień zakończył się wystąpieniem przedstawiciela firmy Wärtsilä, który przedstawił różnorakie korzyści jakie daje zastosowanie LNG, jednocześnie podkreślając potrzebę zaangażowania przemysłu, aby możliwe było wdrożenie płynnego gazu na szeroką skalę.

Wieczorny koktajl stał się okazją ku intensywnemu networkingowi, któremu towarzyszyła urocza muzyka na żywo. Niektórzy uczestnicy postanowili nawet podzielić się swoimi umiejętnościami pianistycznymi z kolegami.

Drugi dzień konferencyjny rozpoczął się od prezentacji firmy GIE, która przedstawiła wnikliwą prognozę rynku LNG, zwracając szczególną uwagę na globalne trendy  wpływające obecnie na sytuację w Europie. Kolejne wystąpienie miało NGVA,  prezentując prognozę dla LNG w roku 2030 z perspektywą wykorzystania gazu płynnego przez transport drogowy (HDV Heavy Duty Vehicle) i kilka zaleceń dotyczących polityki. Prezentacja ta była bardzo na czasie, uwzględniała przegłosowane kilka dni temu przez Parlament Europejski rozporządzenie w sprawie emisji CO2. Rozporządzenie zakłada ograniczenie emisji o 20% do 2025r., i dalej o 35% w 2030r. PE wezwał również Komisję Europejską do opracowania do końca 2020r. metodologii, której celem będzie uwzględnienie efektu redukcji emisji CO2 przy wykorzystaniu bioCNG i bioLNG w obliczaniu średniej emisji pochodzącej z transportu.

Dalsza część konferencji dotyczyła aspektów techniczno-technologicznych. W serii prezentacji przedstawiciele takich firm jak: ASE, Emerson, Remontowa LNG Systems, Iveco, Volvo i Nauticor umożliwili zgromadzonym uczestnikom poznanie jaki wpływ wywiera postęp technologiczny na rozwijanie się branży przemysłu LNG. Iveco i Volvo przedstawiły  LNG jako czyste paliwo alternatywne i kosztowo wydajne wobec tradycyjnych paliw, którego stosowanie również wpływa na ograniczenie poziomu hałasu. Pomimo wyższego kosztu początkowego stosowanie LNG przez flotę transportu drogowego opłaca się w dłuższej perspektywie.

Nie zapomniano też o sektorze morskim. Nauticor podsumował sesję, dzieląc się swoimi doświadczeniami i oferując sposoby na przezwyciężenie przeszkód stojących na drodze do globalnego wdrożenia LNG jako paliwa dla statków. Podał również przykłady wyzwań, które branża morska już opanowała.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym prowadzonym przez Wärtsilä, Iveco, BP, Liqiund i ELINOIL, podczas którego debatowano nad najlepszą drogą, jaką zainteresowane strony mogłyby obrać, aby podjąć współpracę i promować wykorzystanie gazu LNG na szerszą skalę.

Drugą edycję konferencji ‘Polish LNG Conference’ zorganizowała firma Actia Forum w ścisłej współpracy z Polską Platformą LNG. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym kilku polskich ministerstw, m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także przez kilka organizacji branżowych.

Trzecia edycja konferencji ‘Polish LNG Conference’ została zapowiedziana na jesień 2019r.

Recommended Posts