LNG to gaz ziemny który w wyniku schłodzenia do temperatury -162 °C ulega procesowi skroplenia.Podczas tego procesu gaz ulega dokładnemu oczyszczeniu z dwutlenku węgla, azotu, oraz większości pozostałych zanieczyszczeń, oraz ulega znacznej redukcji objętości.

shutterstock_1065275957

Akty legislacyjne

tanking-fuel-liqvis

Jak tankować LNG?

pexels-lukas-590022

Raport PPLNG 2017

pexels-lukas-590022

Raport PPLNG 2019