O nas

Polska Platforma LNG

Polska Platforma LNG powstała w celu promowania LNG jako nowego i czystszego paliwa do transportu drogowego i żeglugi morskiej. LNG jest kierunkiem w stronę zrównoważonego transportu.

Polska Platforma LNG dąży do zaktywizowania działań na rzecz rozwoju i wsparcia rynku LNG w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału LNG, koncentrując się na zacieśnianiu współpracy pomiędzy gospodarką, nauką i administracją, a także tworzenia warunków do współpracy międzynarodowej.

Misja

1. Utrzymanie zerowej akcyzy na LNG w Polsce i lobbowanie na rzecz zniesienia opłaty paliwowej.

2. Subwencje na infrastrukturę i pojazdy LNG – obecnie nie ma wsparcia na budowę infrastruktury LNG lub zakup samochodów ciężarowych LNG. Subwencja mogłaby umożliwić wejście na rynek większej liczbie operatorów, a tym samym zwiększyć gęstość sieci LNG, poprawiając jakość powietrza i redukując hałas.

3. Zniesienie opłat drogowych dla ciężarówek zasilanych LNG (viaToll) alternatywnie znacząca promocja dla pojazdów zasilanych LNG. Wprowadzenie takiej zmiany przyspieszyłoby wdrożenie ekologicznych samochodów ciężarowych dla transportu krajowego.

4. Zniesienie obowiązkowej certyfikacji dla kierowców (TDT) umożliwiającej samodzielne tankowanie LNG. W żadnym innym kraju UE taki certyfikat nie jest wymagany.

5. Wsparcie produkcji bioLNG w Polsce. Polska z dużym sektorem rolnictwa i hodowli zwierząt wydaje się być dobrą lokalizacją dla produkcji bioLNG.

6. Uproszczenie koncesji na obrót gazem – dla nowych punktów sprzedaży. Obecnie dla każdego nowego miejsca tankowania LNG, firma musi uzyskać kolejną licencję.

7. Zniesienie koncesji na obrót gazem na sprzedaż LNG jako paliwa transportowego (opcjonalnie dodanie LNG do innych paliw płynnych – w celu ułatwienia detalistom poszerzenia oferty o LNG)

8. Wydłużenie okresów obowiązkowej certyfikacji zbiorników LNG – obecnie jest to tylko 12 miesięcy – najkrótszy okres w UE.

9. Retrofity CNG – zapobieganie wprowadzaniu zmian rodzaju paliwa określonego w dowodzie rejestracyjnym dla samochodów ciężarowych doposażonych jedynie w instalację CNG – co jest jedynie działaniem pozornym, nie przekładającym się na realną ochronę środowiska.

0
Aktualna cena LNG (TTF)
0
Wolumen sprzedaży LNG w Polsce
0
Ilośc Ciężarówek zasilanych LNG

LNG

W PPLNG wierzymy, że skroplony gaz ziemny będzie odgrywać coraz większą rolę pośród dostępnych źródeł energii dla transportu lądowego, zaraz obok biopaliw, wodoru czy energii elektrycznej.

Skroplony gaz ziemny jest przejrzystym, bezbarwnym i nietoksycznym płynem, który powstaje, gdy gaz ziemny zostanie schłodzony do temperatury -162° Celsjusza. Niska temperatura powoduje skroplenie gazu i zmniejsza jego objętość aż 600-krotnie. Dzięki temu LNG można łatwo i niedrogo przechowywać oraz transportować. Dodatkowo gaz ziemny w ciekłej postaci nie ulega zapłonowi.

BIO LNG

To forma metanu powstała na skutek procesów technologicznych - ……….więcej od Marcina / Lecha

LNG i Bio LNG w aplikacjach nie różnią się, mają te same właściwości, różnicuje  je jedynie źródło pochodzenia. 

Paliwo morskie

Paliwo dla transportu drogowego

Energia dla przemysłu

Stracje regazyfikacji

Energia chłodu

Prezentacja

Prezentacja – Polska Platfroma LNG