W terminalu LNG w Świnoujściu załadowano gazem skroplonym pierwszy w historii ISO-kontener

Kriogeniczny kontener zbiornikowy (ISO-kontener) napełniono LNG w czwartek, 20 września br. Dotychczas w gazoporcie prowadzono z sukcesem załadunek autocystern. Przypadek załadunku gazem skroplonym ISO-kontenera jest pierwszy od chwili uruchomienia instalacji.

Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru

Zgodnie z Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad publikuje „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru” (Plan) wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

Rola LNG w walce ze smogiem będzie stale rosła

Gaz ziemny może odegrać istotną rolę w ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza. W Europie i Chinach już teraz wykorzystuje się coraz więcej tego surowca przy produkcji energii czy w transporcie.

Ćwiczenia przed bunkrowaniem LNG w Porcie Gdynia

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny oraz Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przygotowały 10 września br. pokazowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze, które pozwolą przygotować standardy bezpieczeństwa w obszarze bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym (LNG). Ćwiczenia zostały przeprowadzone na nabrzeżu Polskim w Porcie Gdynia, a ich efektem będzie przygotowanie pierwszej w Polsce technologicznej instrukcji bunkrowania statków gazem LNG.

Testy drogowe przeprowadzone przez czołowe europejskie redakcje potwierdzają, że IVECO jest najlepszym wyborem zarówno w wersji zasilanej gazem, jak i olejem napędowym

Najnowsze testy wykazały konkurencyjność modelu Stralis XP Diesel oraz potwierdziły pozycję Stralisa NP 460 jako rynkowego lidera. Wyniki testów potwierdzają również, że IVECO ma dwóch czempionów TCO2 — Stralisa XP i NP. Obydwa modele wyróżniają się niskim zużyciem paliwa, co ma przełożenie na finansowe oszczędności i ograniczenie emisji CO2. Sieć dystrybucji LNG w Europie pokrywa już główne szlaki komunikacyjne i liczy ponad 150 stacji. Punktów tych wciąż przybywa, co sprawia, że LNG już teraz stanowi realną alternatywę w transporcie.

Więcej śmieciarek na gaz ziemny w Polsce

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego.

Konsumpcja gazu w Polsce rośnie. Spada udział importu gazu z Rosji, rośnie udział importu LNG

W nawiązaniu do doniesień medialnych spółki Gazprom, PGNiG informuje, że tempo wzrostu importu gazu w postaci skroplonej - LNG (zakontraktowanego w Katarze, Norwegii i USA) było 10-krotnie wyższe niż dynamika wzrostu importu gazu rosyjskiego.

Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

10 mld zł – taka kwota zostanie przeznaczona na rozwój eko-mobilności w Polsce. Ogłosił to w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. To prawdziwa rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się przemieszczamy.

Jeszcze w tym tygodniu nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

18 lipca Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie, gdzie między innymi posłowie zajmą się Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Nowy członek Polskiej Platformy LNG

Do Polskiej Platformy LNG dołączył nowy członek – Automatic Systems Engineering, firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań bezpiecznych technologii dla przemysłu i infrastruktury.