Skip to content

Agenda

10:00 - 10:15

Oficjalne otwarcie Konferencji / Official opening of the Conference

10:15 - 10:45

Regulacje Unii Europejskiej – LNG i  bioLNG  /  EU Regulation update – LNG and bioLNG
EU Commission, Łukasz Lisicki

10:45 - 11:15

Dyrektywa CSRD i jej podstawowe wymagania dotyczace strategi ESG / CSRD Directive and Principles of ESG Strategie
DNV – tbc

11:15 - 11:30

Przerwa kawowa / Coffe break

11:30 - 11:50

ESG Zakres 1 – przewagi wynikajace z zastosowania LNG i bioLNG / ESG Scope 1 – practical advantage of usage LNG and bioLNG
Deloitte – tbc

11:50 - 12:10

Wartośc strategii ESG, jakość raportowania dla przyszłości pozycji w łańcuchu dostaw  / Importance of ESG strategies, quality of reporting for future value chain presence
tbc

12:10 - 12:30

Praktyczne kroki przygotowujące do wypełenienia kryteriów ESG  / Practical steps to be ready for ESG requirements
Sobanscy Transport, Grzegorz Sobanski

12:30

Wręczenie nagród PPLNG / Presentation of the PPLNG Society Awards

12:30 - 13:30

Przerwa obiadowa / Lunch break

13:30 - 14:00

Przewodnik dla inwestorów instalacji LNG – PREMIERA / Guidance for LNG installation – PREMIERE
PPLNG&bioLNG/ZBM, Krzysztof Wojtkowski

14:00 - 14:30

Certyfikacja instalacji LNG  / Certification of LNG installation
UDT, Dariusz Bakaralski

14:30 - 15:00

Zielona mobilnośc w Europie  / Green mobility in Europe
Iveco, Jacek Nowakowski

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa / Coffe break

15:30 - 16:00

bioLNG dostępność i wolumen dla sektora transportowego / bioLNG availibility and volumen for transport sector
DUON, Lech Wojciechowski

16:00 - 16:30

Dostawy LNG w nano skali / Nano scale LNG delivery
Liquid Energy, Paweł Warszycki

16:30 - 17:00

LNG/bioLNG –  skalowalna lokomotywa dekarbonizacji / LNG/bioLNG –  scalable decarbonization power train
Shell – tbc

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa / Coffe break

17:15 - 17:45

BioUpgrade i skraplanie biometanu  – technologie / BioUpgrade and Bio Liquefaction technology 
Gas Solution – TBC

17:45 - 18:15

Wyzwania pomiarowe dla gazów LNG bioLNG, CO2, H2 / Measurements challenges for  LNG, bioLNG, CO2, H2 
Emerson, Dariusz Janasz

18:15 - 18:30

Podsumowanie pierwszego dnia / Summary of the first day
PPLNG&bioLNG, Adam Niklewski  / Jacek Nowakowski

18:30 - 21:00

Kolacja / Evening Dinner

30-11-2023 / Dzień drugi / Second Day

9:00 - 9:15

Otwarcie drugiego dnia konferencji / Opening of the second day of the conference

9:15 - 9:45

Budowanie rynku LNG w Europie / Building up LNG market in Europe
Klaipedos Nafta, Jurgita Šilinkskaitė-Venslovienė

9:45 - 10:15

Dyrektywa „Maritime Fuel EU”  – ETS dla transportu morskiego  / Maritime Fuel EU Directives – ETS for shiping
DNV, Eric Nyhus

10:15 - 10:30

Przerwa kawowa / Coffe break

10:30 - 11:00

Prezentacja oferty sprzedaży i wykonania instalacji /  Presentation of the market offer
Tech-Gaz – tbc

11:00 - 11:30

Przyszłośc LNG w sektorze morskim / Future of LNG in maritime sector
Poznański Instytut Technologiczny Sieć Badawcza Łukasiewicz, Marta Waldmann

11:30 - 12:00

FSRU w Zatoce Gdańskiej – wyzwania techniczne / FSRU in Gdansk Bay Technical Challanges
TBC

12:00 - 13:00

Przerwa obiadowa / Lunch break

13:00 - 13:30

Zbiorniki kriogeniczne dla logistyki / Cryogenic Tanks for Logistics
CMC Cyogenic / Timex

13:30 - 14:00

Bunkierka LNG  – przykład adaptacji istniejącej jednostki / LNG bunker vessel retrofit
SeaTech, Krzysztof Czerski

14:00 - 14:30

Współczesne Technologie przeładunku LNG ląd – morze / Modern technologies used for LNG reloading in the Offshore sector
Uniwersytet Morski w Gdyni, Grzegorz Rutkowski

14:30 - 15:00

Przerwa kawowa / Coffe break

15:00 - 15:30

Kompetencje i kwalifikacje personelu zaangażowanego w transport, transfer i magazynowanie LNG / Personnel competences involved in transport, transfer, and storage of LNG
TBC

15:30 - 16:00

Zielone przyszłość polskich portów / Green future of polish harbors
TBC

16:00 - 16:30

Projekty Badawcze LNG / LNG Reasearch Projects
Politechnika Morska – tbc

16:30 - 16:45

Podsumowanie Konferencji / Summary of the Conference