Skip to content

KONFERENCJA PPLNG 29-30 listopada 2023

O konferencji / About Conference

Nasza coroczna Konferencja odbędzie się jak w roku poprzednim w trybie tradycyjnym. Ubiegłoroczna forma bardzo przypadła Państwu do gustu i zależy nam na tym aby całe środowisko związane z LNG i bioLNG miało ponownie możliwość spotkania, uściśnięcia dłoni i wymiany doświadczeń. Z myślą o networkingu właśnie, planujemy aby Konferencja odbyła się w dniach 29 – 30.11.2023 w Gdyni w gościnnych salach PPNT, tak aby poza aspektem merytorycznym – wszyscy znaleźli czas na rozmowy kuluarowe. Wśród prelegentów będą eksperci zarówno z Polski jak z zagranicy. Każdy z bloków tematycznych kończyć się będzie sesją Q&A lub panelem dyskusyjnym – tak aby każdy z uczestników otrzymał komplet informacji na interesujący go temat. Dla osób zainteresowanych wybraną tematyką, planujemy organizację warsztatów prowadzonych przez naszych Ekspertów.

Our annual Conference will be held as in the previous year in the traditional mode. You liked the last year’s form very much and we want the entire community related to LNG and bioLNG to have the opportunity to meet again, shake hands and exchange experiences. With networking in mind, we plan that the Conference will be held on November 29 – 30. 2023 in Gdynia in the hospitable halls of PPNT, so that, apart from the substantive aspect, everyone will find time for behind-the-scenes conversations. Among the speakers there will be experts from both Poland and abroad. Each of the thematic blocks will end with a Q&A session or a discussion panel – so that each participant will receive a complete set of information on the topic of interest. For those interested in selected topics, we plan to organize workshops conducted by our Experts.

 

Zapraszamy również do śledzenia profilu PPLNGibioLNG na LinkedIn gdzie na bieżąco będziemy uaktualniać wszelkie informacje:
 
We also invite you to follow the PPLNGibioLNG profile on LinkedIn, where we will update all information on an ongoing basis:

Agenda

Po każdej prelekcji planowana jest sesja Q&A z ekspertem.

After each lecture, a Q&A session with an expert is planned.

“Szanowni Państwo,
w związku z dużą ilością pytań odnośnie języka w jakim odbędzie się Konferencja PPLNG&bioLNG 29-30.11.2023 – informujemy, że cała Konferencja prowadzona będzie w języku polskim, dla Gości anglojęzycznych oferować będziemy tłumaczenie symultaniczne zarówno wszystkich wystąpień jak i dyskusji panelowych.”

Ladies and Gentlemen,

due to the large number of questions regarding the language in which the PPLNG&bioLNG Conference 29-30.11.2023 will be held – we would like to inform you that the entire Conference will be conducted in Polish, for English-speaking guests we will offer simultaneous translation of both all speeches and panel discussions.

29-11-2023 / Dzień Pierwszy / First Day

10:00 - 10:15

Oficjalne otwarcie Konferencji / Official opening of the Conference
PPLNG&bioLNG, Adam Niklewski i Jacek Nowakowski

10:15 - 10:45

Regulacje Unii Europejskiej – LNG i bioLNG  /  EU regulations – LNG and bioLNG
ENTSOG / European Network of Transmission System Operators for Gas, Sara Piskor

10:45 - 11:15

Rosnąca rola ESG – wyzwania dla biznesu od strony formalnej: Dyrektywa CSRD oraz ESRS / Growing role of ESG – formal challenged for the business: CSRD Directive and ESRS.
ESO Audit Partner, Ewa Sowińska

11:15 - 11:50

Przerwa kawowa / Coffee break

11:50 - 12:10

Od czego zacząć wdrożenie ESG w organizacji: Badanie istotności, dialog z interesariuszami oraz zarządzenie łańcuchem wartości / How to start ESG implementation in an organization? Prioritization, stakeholders management and values chain management.
FRIM, Wojciech Iwulski

12:10 - 12:30

Ład korporacyjny (G), czyli kluczowy komponent ESG / Corporate Governance (G) – as the key component of ESG
Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy sp.p., Beata Krzyżagórska – Żurek

12:30 - 13:00

Praktyczne kroki przygotowujące do wypełnienia kryteriów ESG oczami firmy transportowej / Practical steps to be ready for ESG requirements in the eyes of a transport company
Sobańscy Transport, Grzegorz Sobański

13:00 - 13:40

Przerwa obiadowa / Lunch break

13:40 - 14:10

Przewodnik inwestorów, użytkowników i operatorów instalacji LNG i CNG- zalecenia i praktyki – Premiera / Guide for Investors, Operators, and Users of L-CNG Installations
PPLNG / ZBM, Krzysztof Wojtkowski

14:10 - 14:40

LNG/bioLNG –  skalowalna lokomotywa dekarbonizacji / LNG/bioLNG –  scalable decarbonization power train
SHELL, Andrea Van der Togt, Michał Niemiec

14:40 - 15:10

Zielona mobilność w Europie  / Green mobility in Europe
IVECO, Mattia Maritati

15:10 - 15:30

Przerwa kawowa / Coffee break

15:30 - 16:00

Biometan w DUON – naturalna kolej rzeczy / Biomethane in DUON – the next way
DUON, Dr Lech Wojciechowski

16:00 - 16:40

DEBATA: Nowa legislacja CO2 Tolling w UE / Debate: New C02 tolling legislation in EU
Transport Manager, Marek Loos
NGVA, Mathias Maedge
EUROWAG, David Halasz
Sobanscy Energy, Paweł Węcłowski
SHELL, Eva Tzoneva

16:40 - 17:10

Dostawy LNG w nano skali / Nano scale LNG delivery
NESETTEN, Paweł Warszycki

17:10 - 17:40

Zbiorniki kriogeniczne dla logistyk / Cryogenic Tanks for Logistics
CMC Cryogenic / Timex, Grzegorz Wołgajew

17:40 - 17:50

Podsumowanie pierwszego dnia / Summary of the first day
PPLNG&bioLNG, Adam Niklewski i Jacek Nowakowski

18:00 - 21:00

Kolacja oraz uroczyste wręczenie Statuetek PPLNG 2023 o godz. 19.00/ Evening Dinner and Announcement of PPLNG Awards 2023 at 19.00

30-11-2023 / Dzień drugi / Second Day

9:00 - 9:15

Otwarcie drugiego dnia konferencji / Opening of the second day of the conference
PPLNG&bioLNG, Adam Niklewski i Lech Wojciechowski

9:15 - 9:45

Budowanie rynku LNG w Europie / Building up LNG market in Europe
Klaipedos Nafta, Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė

9:45 - 10:15

GHG status  – MEPC 80, EU ETS i FuelEU Maritime
DNV, Eirik Nyhus

10:15 - 10:45

Rynek biometanu w Polsce i Europie – kierunki rozwoju, zagadnienia techniczne / Biomethan market in Poland and Europe – further development steps and technical aspects 
BioLNG Polska, Marcin Nocoń

10:45 - 11:10

Przerwa kawowa / Coffee break

11:10 - 11:40

Przyszłość LNG w sektorze morskim / Future of LNG in maritime sector
Poznański Instytut Technologiczny Sieć Badawcza Łukasiewicz, Marta Waldmann

11:40 - 12:10

Realizacja projektów z napędem LNG / Implementation of LNG-powered projects
Członek Zarządu RMDC, Marcin Mucharski

12:10 - 12:40

Małe jednostki LNG – rozwiąznie dla lokalnego importu LNG i exporty bioLNG / Small scale LNG units – solution for local import LNG and export bioLNG
Seatech Engineering, Krzysztof Czerski

12:40 - 13:10

Aspekty obecności metanu w środkowisku i gospodarce / Aspects of the presence of methane in the environment and economy
Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Jan Hupka

13:10 - 13:50

Przerwa obiadowa / Lunch break

13:50 - 14:20

Dekarbonizacja dzięki LNG małej skali / Decarbonization with small-scale LNG
Chart Industries, Elżbieta Zeidler

14:20 - 14:50

Technologia skraplania biometanu i jej aspekty ESG / Liquefaction technology of biomethane and its ESG aspects
Wartsila Gas Solution, Sven Fischer

14:50 - 15:20

Dekarbonizacja – jak ją zmierzyć? / Decarbonisation – how to measure it?

Emerson, Maciej Marusiak

15:20 - 15:30

Oficjalne zamknięcie konferencji / Official closing of the conference
 
PPLNG&bioLNG, Jacek Nowakowski i Lech Wojciechowski

Rejestracja / Registration

Szanowni Państwo, prosimy o rejestrację wszystkich Uczestników Konferencji.
Ladies and Gentlemen, please register all Conference Participants

Patronat

Partnerzy medialni

Partnerzy konferencji