Skip to content

KONFERENCJA PPLNG i bioLNG 29-30 listopada 2023

O konferencji / About Conference

Nasza coroczna Konferencja odbędzie się jak w roku poprzednim w trybie tradycyjnym. Ubiegłoroczna forma bardzo przypadła Państwu do gustu i zależy nam na tym aby całe środowisko związane z LNG i bioLNG miało ponownie możliwość spotkania, uściśnięcia dłoni i wymiany doświadczeń. Z myślą o networkingu właśnie, planujemy aby Konferencja odbyła się w dniach 29 – 30.11.2023 w Gdyni w gościnnych salach PPNT, tak aby poza aspektem merytorycznym – wszyscy znaleźli czas na rozmowy kuluarowe. Wśród prelegentów będą eksperci zarówno z Polski jak z zagranicy. Każdy z bloków tematycznych kończyć się będzie sesją Q&A lub panelem dyskusyjnym – tak aby każdy z uczestników otrzymał komplet informacji na interesujący go temat. Dla osób zainteresowanych wybraną tematyką, planujemy organizację warsztatów prowadzonych przez naszych Ekspertów.

Our annual Conference will be held as in the previous year in the traditional mode. You liked the last year’s form very much and we want the entire community related to LNG and bioLNG to have the opportunity to meet again, shake hands and exchange experiences. With networking in mind, we plan that the Conference will be held on November 29 – 30. 2023 in Gdynia in the hospitable halls of PPNT, so that, apart from the substantive aspect, everyone will find time for behind-the-scenes conversations. Among the speakers there will be experts from both Poland and abroad. Each of the thematic blocks will end with a Q&A session or a discussion panel – so that each participant will receive a complete set of information on the topic of interest. For those interested in selected topics, we plan to organize workshops conducted by our Experts.

 

Zapraszamy również do śledzenia profilu PPLNGibioLNG na LinkedIn gdzie na bieżąco będziemy uaktualniać wszelkie informacje:
 
We also invite you to follow the PPLNGibioLNG profile on LinkedIn, where we will update all information on an ongoing basis:

Agenda

Po każdej prelekcji planowana jest sesja Q&A z ekspertem.

After each lecture, a Q&A session with an expert is planned.

“Szanowni Państwo,
w związku z dużą ilością pytań odnośnie języka w jakim odbędzie się Konferencja PPLNG&bioLNG 29-30.11.2023 – informujemy, że cała Konferencja prowadzona będzie w języku polskim, dla Gości anglojęzycznych oferować będziemy tłumaczenie symultaniczne zarówno wszystkich wystąpień jak i dyskusji panelowych.”

Ladies and Gentlemen,

due to the large number of questions regarding the language in which the PPLNG&bioLNG Conference 29-30.11.2023 will be held – we would like to inform you that the entire Conference will be conducted in Polish, for English-speaking guests we will offer simultaneous translation of both all speeches and panel discussions.

29-11-2023 / Dzień Pierwszy / First Day

10:00 - 10:15

Oficjalne otwarcie Konferencji / Official opening of the Conference

10:15 - 10:45

Regulacje Unii Europejskiej – LNG i  bioLNG  /  EU Regulation update – LNG and bioLNG
tbc

10:45 - 11:15

Dyrektywa CSRD i jej podstawowe wymagania dotyczace strategi ESG / CSRD Directive and Principles of ESG Strategie
FRIMM, Wojciech Iwulski

11:15 - 11:30

Przerwa kawowa / Coffe break

11:30 - 11:50

ESG Zakres 1 – przewagi wynikajace z zastosowania LNG i bioLNG / ESG Scope 1 – practical advantage of usage LNG and bioLNG
tbc

11:50 - 12:10

Wartośc strategii ESG, jakość raportowania dla przyszłości pozycji w łańcuchu dostaw  / Importance of ESG strategies, quality of reporting for future value chain presence
tbc

12:10 - 12:30

Praktyczne kroki przygotowujące do wypełenienia kryteriów ESG  / Practical steps to be ready for ESG requirements
tbc

12:30

Wręczenie nagród PPLNG / Presentation of the PPLNG Society Awards

12:30 - 13:30

Przerwa obiadowa / Lunch break

13:30 - 14:00

Przewodnik dla inwestorów instalacji LNG – PREMIERA / Guidance for LNG installation – PREMIERE
PPLNG&bioLNG/ZBM, Krzysztof Wojtkowski

14:00 - 14:30

Certyfikacja instalacji LNG  / Certification of LNG installation
tbc

14:30 - 15:00

Zielona mobilnośc w Europie  / Green mobility in Europe
Iveco, Jacek Nowakowski

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa / Coffe break

15:30 - 16:00

bioLNG dostępność i wolumen dla sektora transportowego / bioLNG availibility and volumen for transport sector
tbc

16:00 - 16:30

Dostawy LNG w nano skali / Nano scale LNG delivery
tbc

16:30 - 17:00

LNG/bioLNG –  skalowalna lokomotywa dekarbonizacji / LNG/bioLNG –  scalable decarbonization power train
tbc

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa / Coffe break

17:15 - 17:45

BioUpgrade i skraplanie biometanu  – technologie / BioUpgrade and Bio Liquefaction technology 
tbc

17:45 - 18:15

Wyzwania pomiarowe dla gazów LNG bioLNG, CO2, H2 / Measurements challenges for  LNG, bioLNG, CO2, H2 
tbc

18:15 - 18:30

Podsumowanie pierwszego dnia / Summary of the first day
PPLNG&bioLNG, Adam Niklewski  / Jacek Nowakowski

18:30 - 21:00

Kolacja / Evening Dinner

30-11-2023 / Dzień drugi / Second Day

9:00 - 9:15

Otwarcie drugiego dnia konferencji / Opening of the second day of the conference

9:15 - 9:45

Budowanie rynku LNG w Europie / Building up LNG market in Europe
tbc

9:45 - 10:15

Dyrektywa „Maritime Fuel EU”  – ETS dla transportu morskiego  / Maritime Fuel EU Directives – ETS for shiping
tbc

10:15 - 10:30

Przerwa kawowa / Coffe break

10:30 - 11:00

Prezentacja oferty sprzedaży i wykonania instalacji /  Presentation of the market offer
Tbc

11:00 - 11:30

Przyszłośc LNG w sektorze morskim / Future of LNG in maritime sector
tbc

11:30 - 12:00

FSRU w Zatoce Gdańskiej – wyzwania techniczne / FSRU in Gdansk Bay Technical Challanges
TBC

12:00 - 13:00

Przerwa obiadowa / Lunch break

13:00 - 13:30

Zbiorniki kriogeniczne dla logistyki / Cryogenic Tanks for Logistics
tbc

13:30 - 14:00

Bunkierka LNG  – przykład adaptacji istniejącej jednostki / LNG bunker vessel retrofit
tbc

14:00 - 14:30

Współczesne Technologie przeładunku LNG ląd – morze / Modern technologies used for LNG reloading in the Offshore sector
tbc

14:30 - 15:00

Przerwa kawowa / Coffe break

15:00 - 15:30

Kompetencje i kwalifikacje personelu zaangażowanego w transport, transfer i magazynowanie LNG / Personnel competences involved in transport, transfer, and storage of LNG
TBC

15:30 - 16:00

Zielone przyszłość polskich portów / Green future of polish harbors
TBC

16:00 - 16:30

Projekty Badawcze LNG / LNG Reasearch Projects
tbc

16:30 - 16:45

Podsumowanie Konferencji / Summary of the Conference