W kwestii zrównoważonego rozwoju nie można zwlekać. Już dziś musimy zmienić nasz sposób postępowania, aby ułatwić przejście w tryb niskoemisyjny i osiągnąć zerową emisję netto.

Firma Emerson pragnie wspierać Cię w dążeniu do zrównoważonej przyszłości oraz pomóc osiągnąć cele w zakresie zrównoważenia środowiskowego dzięki wykorzystaniu swoich sprawdzonych rozwiązań w zakresie automatyzacji i lokalnego doświadczenia.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu online  Green Innovation Day, podczas którego nasi eksperci przedstawią innowacyjne technologie, które pomogą Ci

  • ograniczyć emisje i zwiększyć efektywność energetyczną,
  • dokonać przejścia na odnawialne źródła energii,
  • zmaksymalizować wykorzystanie niskokosztowych paliw odpadowych i innych paliw alternatywnych.