Skip to content

Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zakres działania PPLNG

Polska Platforma LNG jest czynnie zaangażowana w prace legislacyjne związane z Ustawą o Elektromobilności. Naszym głównym obszarem działań w tym zakresie jest opiniowanie istniejących oraz zgłaszanie nowych poprawek zgodnie z harmonogramem prac nad ustawą

Aktualny status prac związanych z Ustawą znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/kolejny-etap-prac-nad-nowelizacja-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych

Zobacz pozostałe projekty