Skip to content

Szacowanie wpływu ujednoliconych stawek akcyzowych na rozwój rynku LNG w Polsce (Ministerstwo Finansów)

Zakres działań PPLNG

Polska Platforma LNG uczestniczy w procesie konsultacji dot. oceny skutków ujednolicenia podatku akcyzowego i wyłączenia wszystkich zwolnień produktowych w obszarze nośników energii.

Nasze stanowisko w tej sprawie przedstawiliśmy w piśmie do Ministerstwa Finansów.

 

Zobacz pozostałe projekty