Skip to content

Prace w Porozumieniu na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Polska Platforma LNG i bioLNG jest członkiem Partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 
W ramach prac porozumienia aktywnie uczestniczymy we wszystkich grupach roboczych. Wysuwamy postulaty mające na celu uczynienie z bioLNG produktu równorzędnego w zakresie traktowania i wsparcia co biometan zatłaczany do sieci. W ramach prac grup roboczych podkreślamy również, że skraplanie biometanu do bioLNG rozwiązuje wiele problemów, które napotyka branża biometanowa w kontekście na przykład dostępności i chłonności sieci, możliwości magazynowania biometanu, czy też problemów z jakością gazu. 
 
Aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia systemu wsparcia dla bioLNG, który zapewniłby zrównoważenie interesów producentów i potencjalnych odbiorców bioLNG. Liczymy, że nasze działania pozwolą na dynamiczny rozwój rynku i realizację ambitnych celów klimatycznych na poziomie krajowym i europejskim.

Zobacz pozostałe projekty