Polska Platforma LNG i bioLNG brała aktywny udział w konferencji Logdays 2021 organizowanej jak co roku przez Forum Media Polska. Platformę w czasie konferencji reprezentował Prezes Zarządu Pan Marcin Płocharski, który w swoim wystąpieniu przedstawił porównanie paliw alternatywnych dla pojazdów ciężarowych oraz gotowość rynku na takie zmiany w aspekcie wymian floty pojazdów ciężarowych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tematyką wystąpienia lub prezentowanymi materiałami – uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z biurem Platformy biuro@pplng.pl, a z przyjemnością udostępnimy wszystkie materiały.

Recommended Posts