W dniu 19 maja 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG. W czasie posiedzenia uchwalone zostały następujące kluczowe uchwały:

  1. Zatwierdzono nową nazwę Stowarzyszenia, nowa nazwa brzmi Polska Platforma LNG i bioLNG
  2. Zatwierdzono zmianę siedziby na Warszawę, wynikiem czego nowym adresem Stowarzyszenia jest ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
  3. Powołano nowy skład Rady Stowarzyszenia, w którym na kadencję 2021-2025 znajdują się następujące osoby:

Mariusz Koba
Best Systemy Grzewcze

Maciej Marusiak
Emerson Process Management

Dorian Zissi
Wartsila Polska

Piotr Kaczmarek
Fiorentini Polska

Adam Simonowicz
Gaselle

Recommended Posts