Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprzedało trzysetny ładunek skroplonego gazu ziemnego ze stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie. Tym samym liczba cystern załadowanych LNG od początku istnienia tej stacji przekroczyła tysiąc. Operatorem instalacji jest Klaipedos Nafta, a PGNiG jest jej wyłącznym użytkownikiem.

– W miarę jak zbliżamy się do pierwszego pełnego roku użytkowania stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie przez PGNiG, osiągnęliśmy poziom 300 cystern, które wyjechały z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego. Na ten wynik składa się także doskonała współpraca z naszymi litewskimi partnerami z Klaipedos Nafta. Rozpoczęcie działalności na Litwie pozwoliło nam na wejście z naszą ofertą LNG małej skali na rynki krajów bałtyckich, ale także dały nam możliwość rozwoju obsługi naszych klientów w północno-wschodniej Polsce, gdzie trafia większość ładunków z Kłajpedy. Gaz dostarczany jest nie tylko klientom biznesowym, ale również zasila stacje regazyfikujące LNG na terenach, gdzie nie dociera sieć gazowa – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.

– Uruchomienie działalności stacji przeładunkowej LNG było zdecydowanie właściwym krokiem uzupełniającym dla usług terminalu LNG w Kłajpedzie. Przez najbliższe 2-3 dekady gaz ziemny, w tym LNG, będą cieszyć się wysokim popytem. W kontekście dekarbonizacji gaz ziemny stanowi kluczowe paliwo umożliwiające przejście do coraz szerszego wykorzystania źródeł odnawialnych i jeszcze bardziej zrównoważonych technologii. Zbilansowane wykorzystanie energii odnawialnej, czystsze paliwa dla transportu drogowego i żeglugi morskiej, produkcja niebieskiego wodoru to potencjalne kierunki dla przyszłości gazu ziemnego. Cieszymy się, że PGNiG poszerza zakres działalności na Litwie, co świadczy o synergii wspólnego kierunku i dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju i rozwoju rynku – skomentował Mindaugas Navikas, Członek Zarządu ds. Sprzedaży (CSO) w Klaipedos Nafta.

Stacja przeładunkowa LNG w Kłajpedzie rozpoczęła działalność pod koniec 2017 roku. W tym czasie ładunki z niego odebrało 16 różnych kontrahentów. Wśród nich znajduje się także PGNiG Obrót Detaliczny – te ładunki rozwożą cysterny Gas-Trading z Grupy PGNiG. Skroplony gaz ziemny z trzysetnego ładunku zasili stację, która w ramach gazyfikacji wyspowej obejmuje m.in. Ełk.  

Większość cystern z LNG z Kłajpedy (76 proc. licząc od początku działalności stacji przeładunkowej) trafiło do Polski, zaś ok. 16 proc. na Litwę do stacji regazyfikacji LNG w Druskiennikach i Wiciunach. Pozostała część trafia na Łotwę i do Estonii. W Polsce LNG z Litwy wykorzystywane jest przede wszystkim w stacjach regazyfikacyjnych oraz stacjach tankowania LNG dla ciężkiego transportu drogowego. Stacja przeładunkowa  umożliwia również załadunek LNG na statki, bunkrowanie nim statków oraz załadunek skroplonego gazu do kontenerów ISO.

Źródło: gospodarkamorska

Recommended Posts