Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oddaje do Państwa dyspozycji Raport przygotowany wspólnie przez środowisko naukowe, prawników oraz przedsiębiorstwa komunikacyjne zrzeszone w Izbie.

Raport o gazomobilności w komunikacji miejskiej to kompleksowa analiza, która podejmuje m.in. tematy: miejsca autobusów gazowych w prawodawstwie Unii Europejskiej, własności użytkowych silników zasilanych paliwami metanowymi, czy ekonomicznego i ekologicznego aspektu stosowania najbardziej popularnych paliw w transporcie komunikacyjnym.

Główne konkluzje płynące z Raportu to:

  • prawodawstwo unijne wspiera paliwo gazowe jako rozwiązanie alternatywne i nie wyklucza zastosowania tego rodzaju źródła zasilnia w celu poprawy jakości powietrza w miastach,
  • sprężony gaz ziemny (CNG), jako paliwo dla transportu miejskiego, nie tylko spełnia najwyższe europejskie normy emisji spalin, ale też stanowi doskonałe rozwiązanie pod względem kwestii bezpieczeństwa dostaw oraz możliwości budżetowych polskich miast,
  • paliwo gazowe stanowi optymalne rozwiązanie przejściowe na drodze do neutralności emisyjnej. Autobusy zasilane gazem już teraz spełniają wyśrubowane wymagania normy Euro 6 i stanowią realną, proekologiczną alternatywę dla znacznie droższych autobusów z napędem elektrycznym,
  • obecnie użytkowanie autobusów elektrycznych w związku ze sposobem wytwarzania energii elektrycznej w Polsce – wciąż głównie z węgla – sprawia, że emisje cząstek stałych w przypadku „elektryków” są 20-krotnie większe, emisje tlenków azotu 4-krotnie większe, a emisja CO2 dwukrotnie większa niż z silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym. To pokazuje, że autobusy zasilane CNG są nie tylko konkurencyjne cenowo, ale również bardziej ekologiczne,
  • rozwój taboru zasilanego paliwem gazowym nie przekreśla wdrażania autobusów z napędem elektrycznym. Autobusy z napędem elektrycznym, które oferują niewielki w porównaniu z pojazdami spalinowymi zasięg, sprawdzają się w ścisłych centrach miast, gdzie dzienny przebieg wynosi około 170 km. Natomiast na liniach podmiejskich znacznie lepiej sprawdzają się pojazdy napędzane silnikami spalinowymi, w tym CNG, które oferują około 400 km zasięgu bez konieczności długo trwającego ładowania,
  • wysoki koszt zakupu autobusów elektrycznych, nie może prowadzić do zapaści finansowej organizatorów i operatorów transportu publicznego. Obok większej możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pojazdów zeroemisyjnych, powinny zostać utrzymane mechanizmy promujące zakup autobusów niskoemisyjnych, takich jak gazowe.

Zapraszamy do zapoznania się pełną zawartością Raportu, który stanowi kompleksową bazę wiedzy na temat praktycznych i formalnych aspektów stosowania w praktyce różnych typów napędów w komunikacji miejskiej: https://www.igkm.pl/2021/02/11/raport-o-gazomobilnosci-w-komunikacji-miejskiej/

Źródło: cng-lng

Recommended Posts