UECC dodaje odnawialny biogaz do eco-pedigree, współpracuje z Gasum przy pierwszym LNG-LBG ro-ro bunkrowaniu

16 grudnia UECC PCTC M / V Auto Energy otrzymało pierwsze bunkrowanie ze statku na statek skroplonego gazu ziemnego (LNG) zmieszanego z 10% odnawialnym skroplonym biogazem (LBG). LNG statek bunkrowy Coralius przeprowadził operację bunkrowania na kotwicowisku poza portem w Göteborgu w Szwecji.

„Dzięki tej dostawie UECC umacnia naszą pozycję na rynku ro-ro, poprzez nasze zobowiązanie do zwiększania wykorzystania paliw odnawialnych” – mówi dyrektor generalny UECC Glenn Edvardsen. „Poczyniliśmy znaczącą inwestycję w pionierskie rozwiązanie, które uznaje pragnienie naszych klientów w zakresie zrównoważonego partnera logistycznego. Inicjatywa ta jest sygnałem dla rynku, że możliwe jest osiągnięcie transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla ”.

Zazwyczaj LBG z Gasum pochodzi ze strumieni odpadów ulegających biodegradacji w Skandynawii, w tym ze strumieni ścieków mieszkaniowych, detalicznych i komercyjnych oraz / lub odpadów rolniczych.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani, że nasze pierwsze bunkrowanie między statkami przy użyciu mieszanki LNG i LBG przebiega bezproblemowo. Możemy teraz bunkrować statek-statek różnymi mieszankami LNG i LBG, co otworzy nowe możliwości zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas w zakresie dekarbonizacji transportu morskiego ”- mówi Jacob Granqvist, Maritime Sales Director z Gasum.

Dodanie odnawialnego biogazu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zapewnia jeszcze jedną zaletę sprawdzonego zakresu korzyści, jakie zapewnia technologia LNG. LBG ma ślad węglowy bliski zeru, przy takiej samej niskiej emisji tlenków siarki, tlenków azotu i cząstek stałych, jak w przypadku LNG. Wprowadzenie biogazu oznacza również przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady stają się zasobem, zapewniając większą produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.

„Włączenie biogazu do naszego coraz bardziej ekologicznego koszyka energetycznego pozwala nam jeszcze bardziej obniżyć emisję CO2. To przejście od tradycyjnej gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla naszego celu, jakim jest osiągnięcie lub przekroczenie 40% redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Ustalonej przez IMO ”- podsumowuje Edvardsen.

Obecnie UECC obsługuje dwa statki typu ro-ro LNG PCTC o pojedynczym paliwie. Ich pierwszy hybrydowy akumulator LNG PCTC ma zostać dostarczony pod koniec 2021 r., A dwa kolejne mają być dostarczone. Wszystkie statki są kompatybilne z LNG-LBG.

Source: uecc.com

Recommended Posts