Ponad 160 uczestników śledziło na żywo czwartą edycję Polskie Konferencji LNG podczas transmisji online, która odbyła się 17 listopada, 2020 roku. Zakończone sukcesem wydarzenie, któremu patronowały m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury oraz NGVA Europe, tradycyjnie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli branży LNG w kraju i Europie.

Wśród omawianych tematów znalazły się przyszłość rozwoju sektora LNG w Polsce, jego pozycja w perspektywie strategii Unii Europejskiej oraz najistotniejsze kwestie legislacyjne, stojące na przeszkodzie szerszego wykorzystania LNG jako paliwa dla transportu drogowego i morskiego.

Już podczas pierwszej sesji przedstawiciele Komisji Europejskiej, Gaz-System, Shell oraz Remontowa LNG Systems omówili rolę Polski jako bramy dla rozwoju rynku LNG w Europie Centralnej i Wschodniej, również w kontekście barier stojących na drodze do dalszego rozwoju paliw gazowych. Nie zabrakło też akcentu bioLNG. Kierunki rozwoju regulacji prawnych związanych z tym segmentem rynku zostały poddane głębokiej analizie przez reprezentanta jednego z członków Polskiej Platformy LNG, SMM Legal.

Kwestie legislacyjne powróciły w dalszej części konferencji. Na bazie realnych przykładów z biznesu dyskutowali o nich przedstawiciele Duon, BARTER, Volvo i Epo Trans. Dyskusję poprzedziły prezentacje ilustrujące znaczenie rynku LNG dla kogeneracji, a także kompleksowy opis procesu regazyfikacji LNG jako źródła pozyskiwania energii chłodu. Niezwykle interesujące było również szczegółowe podsumowanie wymogów technicznych i prawnych w kontekście prawnej kontroli metrologicznej instalacji LNG.

Znaczeniu LNG jako paliwa dla transportu drogowego i morskiego poświęcone zostały dwie sesje. Segment „drogowy” otworzyły wystąpienia Zukunft ERDGAS, opisujące rynek LNG dla samochodów ciężarowych na przykładach doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów oraz Epo Trans, podczas którego na bazie konkretnych danych przeanalizowana została skala inwestycji niezbędnej dla uzyskania oczekiwanych korzyści.

Segment „morski” rozpoczął się od bliższego spojrzenia na czynniki decydującej o tempie rozwoju bałtyckiej sieci bunkierki LNG i wyzwań czekających ten sektor w najbliższej przyszłości. Jednemu z możliwych kroków była poświęcona druga prezentacja, rozpatrująca możliwość stworzenia łańcuchów dostaw bazujących na operacjach „ship-to-ship”. Nie mogło oczywiście zabraknąć polskiego akcentu. W wystąpieniu Gaz-System zadane zostało pytanie czy pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej posłuży jako trzeci filar Bramy Północnej. Swoimi doświadczeniami wymienili się też przedstawiciele Portów Gdynia, Sztokholm i Tallinn, opisujący obecne działania podejmowane na rzecz rozwoju i popularyzacji LNG na Bałtyku, również w kontekście inicjatyw mających na celu zwiększenie zaangażowania armatorów.

Potrzeba kooperacji na poziomie międzynarodowym była być może jednym z najważniejszych wniosków dyskusji toczonych podczas wydarzenia. Biorący udział w dyskusji przedstawiciele NGVA Europe, Network LNG Norway oraz Polskiej Platformy LNG, byli zgodni, iż jest to jedna z kluczowych kwestii dla dalszego rozwoju rynku LNG we wszystkich omawianych podczas konferencji sektorach.

Zorganizowana przez Polską Platformę LNG konferencja była czwartą już odsłoną wydarzenia. Jest ona jednym z działań realizujących misję organizacji, jaką jest promocja LNG jako nowego i czystszego paliwa dla transportu drogowego i żeglugi morskiej oraz aktywizacji wysiłków na rzecz rozwoju i wsparcia rynku LNG.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie wydarzenia. Nagranie z konferencji oraz prezentacje naszych prelegentów dostępne są na stronie Konferencja 2020.

Recommended Posts