Dziś rano Europejska Organizacja Portów Morskich (ESPO) przedstawiła swój piąty roczny raport środowiskowy podczas specjalnego seminarium internetowego. Raport środowiskowy ESPO 2020 zawiera ponad 60 różnych wzorców efektywności środowiskowej, takich jak 10 najważniejszych priorytetów środowiskowych portów europejskich oraz dane dotyczące zielonych usług dla żeglugi (energia elektryczna pobierana z lądu, LNG i zróżnicowane pod względem środowiskowym opłaty portowe).

Jakość powietrza pozostaje głównym priorytetem środowiskowym portów, ponieważ jakość powietrza stała się kluczowym wyznacznikiem zrównoważonej działalności portowej i licencji portów na prowadzenie działalności. Zmiany klimatyczne stały się drugim priorytetem portów w 2020 r., po raz pierwszy znalazły się wśród ​​10 najważniejszych priorytetów środowiskowych w 2017 r. W 2020 r. siedem na dziesięć europejskich portów bierze pod uwagę zmiany klimatyczne przy opracowywaniu nowych projektów infrastrukturalnych. O zagrożeniach, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, świadczy fakt, że 65% portów europejskich podjęło kroki w celu wzmocnienia odporności istniejącej infrastruktury na zmianę klimatu, a ponad połowa badanych portów poradziła sobie już z wyzwaniami operacyjnymi wynikającymi z tych zmian. Efektywność energetyczna (wcześniej nazywana zużyciem energii) to trzeci priorytet po jakości powietrza i zmianach klimatycznych.

Hałas pozostaje ważnym priorytetem dla portów, ponieważ nadal podejmują kroki w celu uniknięcia lub zmniejszenia uciążliwości związanej z hałasem  ściśle powiązanym z działalnością portową.   Relacje ze społecznością lokalną, które mają ogromne znaczenie dla portów, pozostają priorytetem, zajmując w tym roku piąte miejsce. W 2020 r. porty kontynuowały starania, aby zapewnić lokalnym społecznościom swoją przejrzystość, zaangażowane i odpowiedzialność. Prawie wszystkie (91%) portów uczestniczących w programie informuje o swojej polityce ochrony środowiska wszystkich zainteresowanych a 86% z nich udostępnia ją publicznie na swoich stronach internetowych.

Jeśli chodzi o ekologiczne usługi dla żeglugi, rosnący odsetek portów oferuje energię elektryczną pobieraną z lądu dla cumujących statków (OPS) w 2020 r. Odsetek świadczących taką usługę wyniósł w tym roku już 58 %. Należy pamiętać, że 46%  z tych portów zapewnia energię elektryczną wysokiego napięcia, która jest odpowiednia dla statków morskich. Warto również zauważyć, że 40% portów planuje oferować OPS w najbliższych dwóch latach.

Jeśli chodzi o LNG, jedna trzecia portów udostępniła bunkrowanie tym paliwem, przy czym dostarczają je głównie ciężarówki (100%) i barki (34%). Jednocześnie 57% portów zapewnia dla statków zróżnicowane pod względem środowiskowym opłaty, które wykraczają poza normy regulacyjne, przy czym ważnymi ktyteriami udzielania tych rabatów są szkodliwe emisje, czy zdawanie odpadów przez statki. 

Ponadto dwie trzecie portów europejskich posiada certyfikat zgodności ze standardami środowiskowymi (ISO, EMAS, PERS EcoPorts), co oznacza wzrost o 11% od 2013 r. 81% portów wdrożyło program monitorowania środowiska, a odpady stanowią najczęściej monitorowany problem.

Mając na celu dalsze zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności europejskiego sektora portowego oraz zacieśnienie relacji portów z ich społecznościami lokalnymi, ESPO postanowiło publikować coroczny raport środowiskowy europejskiego sektora portowego począwszy od 2016 r. Raport zawiera dane dotyczące jakości portów. efektywność środowiskowa i staje się punktem odniesienia dla decydentów i zainteresowanych stron, w tym społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i przemysłu. W tegorocznym raporcie udział wzięło 97 portów.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ

Źródło: gospodarkamorska

Recommended Posts