Polska Konferencja LNG w wydaniu wirtualnym zakończona sukcesem

Ponad 160 uczestników śledziło na żywo czwartą edycję Polskie Konferencji LNG podczas transmisji online, która odbyła się 17 listopada, 2020 roku. Zakończone sukcesem wydarzenie, któremu patronowały m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury oraz NGVA Europe, tradycyjnie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli branży LNG w kraju i Europie.

Wśród omawianych tematów znalazły się przyszłość rozwoju sektora LNG w Polsce, jego pozycja w perspektywie strategii Unii Europejskiej oraz najistotniejsze kwestie legislacyjne, stojące na przeszkodzie szerszego wykorzystania LNG jako paliwa dla transportu drogowego i morskiego.

Już podczas pierwszej sesji przedstawiciele Komisji Europejskiej, Gaz-System, Shell oraz Remontowa LNG Systems omówili rolę Polski jako bramy dla rozwoju rynku LNG w Europie Centralnej i Wschodniej, również w kontekście barier stojących na drodze do dalszego rozwoju paliw gazowych. Nie zabrakło też akcentu bioLNG. Kierunki rozwoju regulacji prawnych związanych z tym segmentem rynku zostały poddane głębokiej analizie przez reprezentanta jednego z członków Polskiej Platformy LNG, SMM Legal.

Kwestie legislacyjne powróciły w dalszej części konferencji. Na bazie realnych przykładów z biznesu dyskutowali o nich przedstawiciele Duon, BARTER, Volvo i Epo Trans. Dyskusję poprzedziły prezentacje ilustrujące znaczenie rynku LNG dla kogeneracji, a także kompleksowy opis procesu regazyfikacji LNG jako źródła pozyskiwania energii chłodu. Niezwykle interesujące było również szczegółowe podsumowanie wymogów technicznych i prawnych w kontekście prawnej kontroli metrologicznej instalacji LNG.

Znaczeniu LNG jako paliwa dla transportu drogowego i morskiego poświęcone zostały dwie sesje. Segment „drogowy” otworzyły wystąpienia Zukunft ERDGAS, opisujące rynek LNG dla samochodów ciężarowych na przykładach doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów oraz Epo Trans, podczas którego na bazie konkretnych danych przeanalizowana została skala inwestycji niezbędnej dla uzyskania oczekiwanych korzyści.

Segment „morski” rozpoczął się od bliższego spojrzenia na czynniki decydującej o tempie rozwoju bałtyckiej sieci bunkierki LNG i wyzwań czekających ten sektor w najbliższej przyszłości. Jednemu z możliwych kroków była poświęcona druga prezentacja, rozpatrująca możliwość stworzenia łańcuchów dostaw bazujących na operacjach „ship-to-ship”. Nie mogło oczywiście zabraknąć polskiego akcentu. W wystąpieniu Gaz-System zadane zostało pytanie czy pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej posłuży jako trzeci filar Bramy Północnej. Swoimi doświadczeniami wymienili się też przedstawiciele Portów Gdynia, Sztokholm i Tallinn, opisujący obecne działania podejmowane na rzecz rozwoju i popularyzacji LNG na Bałtyku, również w kontekście inicjatyw mających na celu zwiększenie zaangażowania armatorów.

Potrzeba kooperacji na poziomie międzynarodowym była być może jednym z najważniejszych wniosków dyskusji toczonych podczas wydarzenia. Biorący udział w dyskusji przedstawiciele NGVA Europe, Network LNG Norway oraz Polskiej Platformy LNG, byli zgodni, iż jest to jedna z kluczowych kwestii dla dalszego rozwoju rynku LNG we wszystkich omawianych podczas konferencji sektorach.

Zorganizowana przez Polską Platformę LNG konferencja była czwartą już odsłoną wydarzenia. Jest ona jednym z działań realizujących misję organizacji, jaką jest promocja LNG jako nowego i czystszego paliwa dla transportu drogowego i żeglugi morskiej oraz aktywizacji wysiłków na rzecz rozwoju i wsparcia rynku LNG.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie wydarzenia. Nagranie z konferencji oraz prezentacje naszych prelegentów dostępne są na stronie Konferencja 2020.

BioLNG w Transporcie

Nowy wspólny dokument European Biogas Association (EBA), Gas Infrastructure Europe (GIE), Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe) orazSEA-LNG: „BioLNG in Transport: Making Climate Neutrality A Reality”

Zachęcamy do zapoznania się z nowy dokumentem o tematyce BioLNG w transporcie.

W dokumencie przedstawiono konkretne korzyści wynikające ze stosowania BioLNG do dekarbonizacji trudnych do ograniczenia pod względem emisyjności sektorów transportu poprzez przedstawienie najnowszych faktów i liczb.

Dokument do pobrania poniżej lub bezpośrednio na stronie NGVA.

Wkrótce zapewnimy dla państwa polską wersję językową dokumentu.

Ministerstwo klimatu pyta uczestników rynku o hub gazowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konsultacje z uczestnikami rynku gazu w kwestii utworzenia w Polsce ośrodka obrotu gazem, czyli tzw. hubu. Resort chce poznać opinie na temat barier, potrzebnych inicjatyw legislacyjnych czy rozwiązań systemowych.

Hub gazowy to centrum przesyłu i handlu gazem, na które składa się infrastruktura przesyłowa oraz otoczenie regulacyjne, umożliwiające swobodny obrót towarem na atrakcyjnych warunkach i dające uczestnikom bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Jak przypomniało ministerstwo, koncepcja utworzenia na terytorium Polski hubu pojawiła się w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, a została podtrzymana w projekcie „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”.

„Do powstania hubu niezbędna jest szeroka oferta produktowa w ramach handlu giełdowego i pozagiełdowego, i zróżnicowane portfolio dostaw gazu. Doceniam dotychczasowe zaangażowanie spółek w proces dywersyfikacji dostaw gazu. Każda z nich ma wyznaczone miejsce w systemie i odpowiada za pewien obszar umożliwiający powstanie hubu” – oświadczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jak wyjaśniło ministerstwo, celem konsultacji rynkowych jest poznanie opinii uczestników rynku gazu w zakresie istniejących barier regulacyjnych, oczekiwanych inicjatyw legislacyjnych i rynkowych oraz rozwiązań systemowych, które służyłyby zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności handlowej na polskim rynku paliw gazu.

„Zwracamy również szczególną uwagę na wprowadzenie usprawnień regulacyjnych, które umożliwią efektywne działanie rynku gazu” – dodał Kurtyka. Resort zwrócił uwagę, że niezbędnym elementem tworzenia hubu jest eliminacja barier regulacyjnych.

Dlatego, w ramach konsultacji, ministerstwo pyta rynek m. in. o dostrzegane przez jego uczestników ryzyka i bariery formalno-prawne, o oczekiwany zakres działań legislacyjnych, tak by regulacje dawały podstawy do rozwoju hubu, ewentualnie eliminowałoby bariery .

Pytania dotyczą też oczekiwanych działań pozalegislacyjnych, także w kontekście międzynarodowym, opinii o samym rynku, zasadach obrotu, dostępie itp., czy np. poglądów na optymalizację wykorzystania infrastruktury gazowej, obecnej i przyszłej.

Konsultacje potrwają do 15 stycznia 2021 r. 

Źródło: gospodarkamorska

111. dostawa LNG do terminalu

120 mln m sześc. gazu ziemnego dostarczył w weekend do terminalu LNG w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) metanowiec Al Oraiq – poinformowało w poniedziałek PGNiG. To 111. dostawa LNG do terminalu.

„Za nami @GAZ_SYSTEM @PolskieLNG pracowity weekend. Ok. 120 mln m sześc. #gazziemny (wolumen po regazyfikacji) dostarczył metanowiec AL ORAIQ. To 33. dostawa #LNG dla #PGNiG w 2020 r.” – podało w poniedziałek na Twitterze Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Jak podała spółka Polskie LNG, była to 111. dostawa skroplonego gazu ziemnego do świnoujskiego terminalu.

Setna dostawa gazu w terminalu została odebrana w lipcu br. Odbiór pierwszej dostawy komercyjnej miał miejsce w czerwcu 2016 r. Wcześniejsze dwa ładunki, które trafiły tu na przełomie 2015 i 2016 r., posłużyły do technicznego rozruchu instalacji.

W portfelu importowym PGNiG znajdują się obecnie kontrakty na zakup LNG od katarskiej firmy Qatargas oraz cztery kontrakty długoterminowe na zakup LNG produkowanego w terminalach zlokalizowanych w USA – zawarte z Cheniere Energy, Venture Global LNG i Port Arthur LNG. Kontrakt z Cheniere realizowany jest od lipca 2019 r., a realizacja kolejnych umów z firmami ze Stanów Zjednoczonych ma się rozpocząć w latach 2022-2024.

Źródło: gospodarkamorska

Baleària zakończyła pierwsze bunkrowanie LNG w Porcie Almeria

Hiszpańska firma żeglugowa Baleària zakończyła pierwsze bunkrowanie skroplonego gazu w porcie Almeria.

Firma w oświadczeniu podała, że operacja została przeprowadzona we współpracy z Zarządem Portu Almeria oraz dostawcą LNG ESK.

Bunkrowanie LNG przeprowadzono metodą ciężarówka-statek na prom Bahama Mama, który został zmodernizowany do obsługi LNG przez Gibraltar’s Gibdock.

Według Balearii, dwa zbiorniki magazynowe statku mają pojemność 140 metrów sześciennych LNG, każdy, co pozwala mu przepłynąć do 750 mil morskich.

Bahama Mama to piąty prom napędzany LNG we flocie firmy i trzeci statek, który został przystosowany do żeglugi LNG.

Operator promowy planuje dysponować flotą dziewięciu statków napędzanych LNG do końca 2021 roku. Będzie to sześć modernizacji i trzy nowo zbudowane promy LNG.

Źródło: gospodarkamorska

Gaz-System odebrał pierwsze dostawy dla rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM odebrał pierwszą dostawę kluczowych urządzeń do nowych regazyfikatorów SCV dla Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Na terminal dotarły wężownice, w których przepływający skroplony gaz ziemny zmienia stan skupienia w lotny.

Dostawę zorganizowano zgodnie z harmonogramem. Kolejne partie dostaw urządzeń, potrzebnych do rozbudowy Terminalu, przewidziane są w najbliższych tygodniach i będą obejmować dmuchawy, a następnie palniki, zbiorniki ciśnieniowe zbiorników ssawnych pomp HP.

Rozbudowa Terminalu LNG jest realizowana w podziale na 2 etapy.

Pierwszy polega na dobudowaniu dwóch nowych regazyfikatorów (do pięciu istniejących) i pomp kriogenicznych, co pozwoli na zwiększenie funkcjonalności i zdolności technicznych terminalu. Urządzenia kluczowe zostały zamówione w ramach dostaw inwestorskich w październiku i listopadzie 2019 roku. Termin zakończenia prac związanych z rozbudową przypada na koniec 2021 r.

Drugi etap obejmuje budowę trzeciego zbiornika (nieco większego od dwóch istniejących – o pojemności 180 tys. m3) oraz drugiego nabrzeża ze stanowiskiem statkowym do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG.

Rozpoczęcie fazy budowlanej  drugiego etapu rozbudowy planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Prace powinny się zakończyć w grudniu 2023 roku.

Źródło: gospodarkamorska

Nowy raport środowiskowy dla europejskich portów

Dziś rano Europejska Organizacja Portów Morskich (ESPO) przedstawiła swój piąty roczny raport środowiskowy podczas specjalnego seminarium internetowego. Raport środowiskowy ESPO 2020 zawiera ponad 60 różnych wzorców efektywności środowiskowej, takich jak 10 najważniejszych priorytetów środowiskowych portów europejskich oraz dane dotyczące zielonych usług dla żeglugi (energia elektryczna pobierana z lądu, LNG i zróżnicowane pod względem środowiskowym opłaty portowe).

Jakość powietrza pozostaje głównym priorytetem środowiskowym portów, ponieważ jakość powietrza stała się kluczowym wyznacznikiem zrównoważonej działalności portowej i licencji portów na prowadzenie działalności. Zmiany klimatyczne stały się drugim priorytetem portów w 2020 r., po raz pierwszy znalazły się wśród ​​10 najważniejszych priorytetów środowiskowych w 2017 r. W 2020 r. siedem na dziesięć europejskich portów bierze pod uwagę zmiany klimatyczne przy opracowywaniu nowych projektów infrastrukturalnych. O zagrożeniach, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, świadczy fakt, że 65% portów europejskich podjęło kroki w celu wzmocnienia odporności istniejącej infrastruktury na zmianę klimatu, a ponad połowa badanych portów poradziła sobie już z wyzwaniami operacyjnymi wynikającymi z tych zmian. Efektywność energetyczna (wcześniej nazywana zużyciem energii) to trzeci priorytet po jakości powietrza i zmianach klimatycznych.

Hałas pozostaje ważnym priorytetem dla portów, ponieważ nadal podejmują kroki w celu uniknięcia lub zmniejszenia uciążliwości związanej z hałasem  ściśle powiązanym z działalnością portową.   Relacje ze społecznością lokalną, które mają ogromne znaczenie dla portów, pozostają priorytetem, zajmując w tym roku piąte miejsce. W 2020 r. porty kontynuowały starania, aby zapewnić lokalnym społecznościom swoją przejrzystość, zaangażowane i odpowiedzialność. Prawie wszystkie (91%) portów uczestniczących w programie informuje o swojej polityce ochrony środowiska wszystkich zainteresowanych a 86% z nich udostępnia ją publicznie na swoich stronach internetowych.

Jeśli chodzi o ekologiczne usługi dla żeglugi, rosnący odsetek portów oferuje energię elektryczną pobieraną z lądu dla cumujących statków (OPS) w 2020 r. Odsetek świadczących taką usługę wyniósł w tym roku już 58 %. Należy pamiętać, że 46%  z tych portów zapewnia energię elektryczną wysokiego napięcia, która jest odpowiednia dla statków morskich. Warto również zauważyć, że 40% portów planuje oferować OPS w najbliższych dwóch latach.

Jeśli chodzi o LNG, jedna trzecia portów udostępniła bunkrowanie tym paliwem, przy czym dostarczają je głównie ciężarówki (100%) i barki (34%). Jednocześnie 57% portów zapewnia dla statków zróżnicowane pod względem środowiskowym opłaty, które wykraczają poza normy regulacyjne, przy czym ważnymi ktyteriami udzielania tych rabatów są szkodliwe emisje, czy zdawanie odpadów przez statki. 

Ponadto dwie trzecie portów europejskich posiada certyfikat zgodności ze standardami środowiskowymi (ISO, EMAS, PERS EcoPorts), co oznacza wzrost o 11% od 2013 r. 81% portów wdrożyło program monitorowania środowiska, a odpady stanowią najczęściej monitorowany problem.

Mając na celu dalsze zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności europejskiego sektora portowego oraz zacieśnienie relacji portów z ich społecznościami lokalnymi, ESPO postanowiło publikować coroczny raport środowiskowy europejskiego sektora portowego począwszy od 2016 r. Raport zawiera dane dotyczące jakości portów. efektywność środowiskowa i staje się punktem odniesienia dla decydentów i zainteresowanych stron, w tym społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i przemysłu. W tegorocznym raporcie udział wzięło 97 portów.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ

Źródło: gospodarkamorska

Petronas wchodzi na rynek bunkrowania LNG

Malezyjski gigant energetyczny Petronas oficjalnie rozpoczął działalność związaną z bunkrowaniem LNG, kończąc swoją pierwszą operację bunkrowania w Pasir Gudang w malezyjskim Johor.

Dzięki współpracy z Titan LNG, holenderskim dostawcą rozwiązań do bunkrowania LNG działającym w Europie, operacja obejmowała transfer LNG metodą ze statku na statek z Avenir Advantage, pierwszego statku do bunkrowania LNG firmy Petronas, na SIEM Aristotle.

Pod marką PETRONAS Marine Avenir Advantage o pojemności 7500 m3 będzie oferował usługi bunkrowania LNG, aby promować wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego jako czystszego paliwa morskiego. Będzie to również pierwszy dedykowany LBV obsługujący klientów w Azji Południowo-Wschodniej.

Komentując rozpoczęcie działalności Petronas w zakresie bunkrowania LNG, wiceprezes wykonawczy firmy i dyrektor generalny ds. gazu i nowej energii, Adnan Zainal Abidin, powiedział: „Dzięki LBV i strategicznej lokalizacji naszych obiektów regazyfikacji w Pengerang, Johor i Sungai Udang , Malakka, wzmocniliśmy pozycję Malezji jako centrum bunkrowania LNG, które zapewnia niezawodne i konkurencyjne cenowo rozwiązania w zakresie czystej energii ”.

Dodał, że statek do bunkrowania LNG może również służyć jako zbiornikowiec LNG do dostarczania do małych ośrodków zapotrzebowania na gaz, niedostępnych dla dużych konwencjonalnych statków LNG.

Źródło: Gospodarkamorska

JP Morgan zamówił 40 barek napędzanych LNG w Damen Concordia

JP Morgan złożył zamówienie na 40 samobieżnych tankowców napędzanych LNG do czarteru dla Shell.

Zamówienie zostało złożone w Concordia Damen, specjalisty w dziedzinie żeglugi śródlądowej z holenderskiej grupy Damen Shipyards.

110-metrowe barki dwupaliwowe będą miały napęd LNG i zdolność do ekstremalnego płytkiego zanurzenia (2800 ton przy zanurzeniu 3,25 m), aby zmaksymalizować ładowność. Tak zwane tankowce „Parsifal” będą używane do transportu olejów mineralnych między Antwerpią, Amsterdamem, Rotterdamem i siecią Renu.

Concordia Damen rozpocznie budowę barek w grudniu 2020 roku. Dostawa pierwszego statku nastąpi w listopadzie 2021 roku, po czym co miesiąc będzie dostarczać jeden statek, realizując zamówienie do grudnia 2024 roku.

Zamówienie zostało złożone przez inwestorów instytucjonalnych, którym doradzała firma J.P. Morgan Asset Management. Barki będą czarterowane przez Shell i obsługiwane przez VT Group / Marlow.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymanie tego zamówienia i nie możemy się doczekać rozpoczęcia prac – powiedział CEO Chris Kornet Concordia Damen. – To kolejny dowód na potwierdzenie naszych wysiłków na rzecz wyższego poziomu zrównoważonego rozwoju w sektorze żeglugi śródlądowej.

Źródło: gospodarkamorska