Niemieckie Stowarzyszenie Armatorów (VDR) z zadowoleniem przyjął inwestycje w logistykę łańcucha dostaw kraju, a także projekt terminalu Brunsbüttel.

Było to wynikiem dyskusji pomiędzy Ralfem Nagelem, Dyrektorem Generalnym VDR i Rolfem Brouwerem, Dyrektorem Zarządzającym German LNG Terminal GmbH – firmy odpowiedzialnej za rozwój terminalu LNG w Brunsbüttel.

Dyskusja duetu dotyczyła stanu projektu terminalu w Brunsbüttel oraz perspektyw dla przedsiębiorstw żeglugowych i przemysłu morskiego.

– Jako jeden z głównych krajów żeglugowych na świecie, Niemcy potrzebują infrastruktury LNG dla swojego przemysłu żeglugowego, aby przygotować się na nadchodzącą transformację energetyczną – zauważył Nagel.

– Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy projekty, które szybko stają się rzeczywistością, takie jak terminal w Brunsbüttel.

Nagel powiedział ponadto, że z jego punktu widzenia LNG jest obecnie jedynym dostępnym na rynku paliwem, za pomocą którego przemysł morski może osiągnąć swoje cele klimatyczne w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), a także cele określone w celu poprawy jakości powietrza. Według niego w perspektywie długoterminowej ważne jest, aby technologia LNG umożliwiła również wykorzystanie na dużą skalę alternatywnych zielonych gazów na statkach w sposób przyjazny dla środowiska.

– Terminal LNG w Brunsbüttel to ambitny i przyszłościowy projekt infrastrukturalny, ponieważ gaz ziemny, a tym samym LNG, odgrywają ważną rolę w transformacji energetycznej… Planowany terminal w Brunsbüttel będzie praktycznym wsparciem dla wprowadzenia bardziej zrównoważonych paliw alternatywnych, zwłaszcza dla żeglugi – powiedział Brouwer.

Technologia umożliwia również obsługę syntetycznie wyprodukowanego, a tym samym przyjaznego dla środowiska LNG.

W szczególności plan zakłada pracę z dwoma specjalnymi nabrzeżami. Jedno nabrzeże będzie obsługiwać tankowce Q-Max o długości od 120 do 345 metrów i pojemności około 265 000 m3 LNG, podczas gdy na drugim nabrzeżu mniejsze tankowce LNG, takie jak statki bunkrowe, o długości od 70 do 170 metrów.

Terminal będzie miał maksymalną prędkość rozładunku 14 000 m3 / h, co oznacza, że duże statki można rozładować w około 20 godzin. Mniejsze tankowce LNG będą miały odpowiednio krótsze postoje.

Niemiecki LNG Terminal GmbH jest spółką joint venture pomiędzy holenderskimi firmami Gasunie LNG Holding B.V. i Vopak LNG Holding B.V., a także niemiecką Oiltanking GmbH.

Źródło: gospodarkamorska

Recommended Posts