Gdańska Protea poinformowała o pozyskaniu zamówienia od firmy Technip France na dostawę urządzeń typu monorail hoist o udźwigu 100/10 ton. Zamówienie obejmuje dostawę trzech urządzeń.

Chodzi o rodzaj podnośników / suwnic na pojedynczych szynach.
Zakres obejmuje projekt, wykonanie, testy, nadzór nad montażem i uruchomienie urządzenia w miejscu przeznaczenia.

To kolejne urządzenia produkcji Protea, które będą pracować w niezwykle trudnych warunkach – w temperaturze dochodzącej do -52°C oraz w strefie zagrożonej wybuchem.

Zamówiona właśnie dźwignica monorail hoist jest częścią budowy nowego terminalu LNG o nazwie Arctic LNG 2 na półwyspie Gydan należącym do Rosji. Nieopodal (po drugiej stronie zatoki) w 2017 r. zbudowano inny terminal LNG o nazwie Yamal.
W ramach tamtego projektu Protea dostarczyła w roku 2016 dwie suwnice bramowe.

Arctic LNG 2 to największy dotąd projekt realizowany na Półwyspie Gydan. Arctic LNG 2 ma produkować do 19,8 mln ton rocznie, a jego pierwsza część ma być gotowa do 2023 roku.

Pierwszy i już działający w pełni projekt arktyczny Novateku, czyli Yamal LNG, rocznie produkuje do 16,5 mln ton gazu skroplonego.

Największy rosyjski prywatny producent gazu Novatek wybrał na wykonawcę budowy zakładów skraplania gazu w projekcie Arctic LNG 2, w kontrakcie o wartości 7,6 mld dolarów, firmę TechnipFMC.
Na projekt składają się projektowane i budowane przez TechnipFMC (którego częścią jest Technip France) trzy platformy pływające z liniami produkcyjnymi skraplania gazu o mocy 6 mln ton rocznie, osadzone na stałe przt brzegach półwyspu i pełniące zarazem rolę terminali, przy których będą cumowały gazowce.
I to na tych właśnie platformach znajdą zastosowanie urządzenia dostarczone przez firmę Protea z Gdańska.

Źródło: portalmorski

Recommended Posts