PKN Orlen poinformował we wtorek, że podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy Lotos od Skarbu Państwa. Zakres i struktura tej transakcji nie zostały określone – zaznaczył PKN Orlen w komunikacie.

Płocki koncern podkreślił, że transakcja ma skutkować przejęciem, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos.

„Skarb Państwa oraz Spółka potwierdzili intencję przeprowadzenia Transakcji, wskazując, że na dzień podpisania Porozumienia zakres oraz struktura Transakcji nie zostały jeszcze określone. W związku z powyższym Skarb Państwa oraz Spółka zadeklarowali chęć współpracy i kontynuowania rozmów mających na celu ich wypracowanie” – podał PKN Orlen.

Źródło: portalmorski

Recommended Posts