Badanie Shell opublikowane we wtorek, badające, w jaki sposób przemysł żeglugowy pracuje nad ograniczeniem emisji, potwierdziło, że LNG jest jednym z głównych paliw przejściowych.

Raport o nazwie „Dekarbonizacja transportu: wszystkie ręce na pokładzie” to wspólne badanie przeprowadzone przez Shell i Deloitte.

Shell twierdzi, że raport zawiera „mapę drogową rozwiązań, które pomogą przemysłowi spełnić ambicje Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla”.

Deloitte przeprowadził wywiady z 82 osobami zarządzającymi wysyłkami z 22 krajów w Europie, Azji i Ameryce Północnej w ramach tego projektu badawczego.

Raport wskazuje brak globalnych ram regulacyjnych i ograniczony popyt ze strony klientów na rozwiązania o niższej emisji jako jedną z kluczowych barier w kierunku dekarbonizacji.

Badanie określa priorytetowo pięć z dwunastu rozwiązań, które zostaną wdrożone w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat, które mogą przyspieszyć postęp.

Obejmują one zwiększenie skali zapotrzebowania klientów na wysyłkę bezemisyjną poprzez zobowiązania czarterującego, ale także wyrównanie szans poprzez dostosowanie celów w zakresie dekarbonizacji między IMO a głównymi lokalnymi organami regulacyjnymi.

Rozwiązania obejmują również stymulowanie międzybranżowych badań i rozwoju w celu opracowania paliwa o zerowej lub niskiej emisji poprzez wspólne badania i rozwój w całej żegludze.

Ponadto efektywność operacyjną określono jako podstawę procesu transformacji, umożliwiając zmniejszenie emisji z obecnej floty.

Obejmuje to jakość paliwa i smaru, digitalizację oraz wykorzystanie danych i inteligentnych strategii nawigacji.

Raport omawiał także LNG jako paliwo, które z biegiem lat staje się coraz bardziej dostępne.

– Wśród respondentów dominuje pogląd, że LNG będzie odgrywać rolę paliwa przejściowego w następnej dekadzie – powiedział raport.

Raport wskazuje, że adopcja LNG rośnie, a niektórzy właściciele statków są w trakcie przyjmowania statków napędzanych LNG w celu 

Z drugiej strony niektórzy z rozmówców byli bardziej powściągliwi w kwestii roli LNG, wskazując, że nie wystarczy ono do spełnienia ambicji z 2050 roku.

Źródło: GospodarkaMorska

Recommended Posts