W poniedziałek 8 czerwca 2020 odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG (PPLNG). Podczas spotkania dokonano wyboru nowego zarządu związku na kadencję 2020-2023.

Nowy Zarząd reprezentują osoby z kluczowych organizacji działających w branży LNG w Polsce:

Prezes Zarządu – Marcin Płocharski, Shell Polska sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu – Jan Talaśka, DNV GL Poland sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu – Jacek Nowakowski, Iveco Poland sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Leonczuk, Barter S.A.

Wiceprezes Zarządu – dr Lech Wojciechowski, DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Podczas walnego zgromadzenia członkowie Polskiej Platformy LNG omawiali kluczowe aspekty oraz krótko- i długookresowe plany rozwoju organizacji.

Recommended Posts