Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Świnoujściu. Spółka Polskie LNG z grupy kapitałowej Gaz – System uzyskała dzięki temu prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, potrzebne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Bliżej pozwolenia na budowę

Polskie LNG przekazało, że 29 kwietnia bieżącego roku, wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV w Świnoujściu. – Oznacza to, że mamy komplet decyzji, niezbędnych do wystąpienia o pozwolenia na budowę zarówno części morskiej, jak i lądowej – podkreśla Krzysztof Jackowski, wiceprezes zarządu spółki Polskie LNG.

Ta decyzja lokalizacyjna oznacza, że spółka ma komplet dokumentów. Są one niezbędne do wystąpienia o pozwolenia na budowę zarówno części morskiej, jak i lądowej.

Rozbudowa terminalu LNG

– Inwestycja ma zwiększyć możliwości regazyfikacyjne. Spółka podkreśla także, że jest to niezbędne do uzyskania  niezawodności procesu technologicznego oraz rozwoju wachlarza usług o załadunek LNG na statki różnej wielkości (w tym na bunkierki LNG). – Zapewni to większą elastyczność i optymalizację pracy instalacji na terminalu – podaje koncern.

Program Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu składa się z czterech komponentów. W części lądowej – budowy trzeciego zbiornika oraz bocznicy kolejowej – umożliwiającej przeładunek LNG na cysterny i kontenery ISO, w części morskiej – budowy drugiego nabrzeża dla statków – realizowanego wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Decyzja lokalizacyjna obejmuje estakadę przyłączoną z jednej strony do nowego zbiornika, z drugiej do nabrzeża. Polskie LNG znajduje się na końcowym etapie wyboru wykonawców. Trwa oczekiwanie na złożenie ofert ostatecznych.

– Realizacja tych zamierzeń nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale pozwoli także zaoferować klientom gazoportu szeroki wachlarz nowych usług na rozwijającym się dynamicznie rynku LNG – zapewnia spółka.

Pierwszym etapem rozbudowy terminalu jest powiększenie istniejącej instalacji o m.in. dodatkowe regazyfikatory SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser). Dzięki temu wzrośnie techniczna moc regazyfikacyjna obiektu o 50 procent, tj. osiągnie poziom ok. 7,5 mld m sześc. rocznie. Dla tego zadania spółka Polskie LNG otrzymała wszystkie wymagane decyzje i posiada umowę dostawy urządzeń oraz wykonania robót budowlano-montażowych. Zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia inwestycji przypada na koniec 2021 roku.

Rozbudowa terminalu w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu”.

Źródło: BiznesAlert

Recommended Posts