Wojewoda zachodniopomorski 31 marca br. wszczął procedurę administracyjną w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla części gazociągu Baltic Pipe, zlokalizowanego na dnie Bałtyku w polskim obszarze morskim. Trasa gazociągu o długości 56 km przebiega przez polskie wody terytorialne oraz wyłączną strefę ekonomiczną.

Postępowanie administracyjne dla gazociągu podmorskiego zostało podzielone na dwie części:

  • gazociąg na dnie morza w polskiej strefie o długości 56 km,
  • lądowy odcinek gazociągu podmorskiego o długości około 90 m wraz z zespołem zaporowym Niechorze – Pogorzelica.

Wyjście gazociągu podmorskiego na ląd zostanie poprowadzone metodą mikrotunelingu. Ta bezwykopowa technologia polega na wykonaniu betonowej obudowy, w której umieszczony zostanie gazociąg podmorski wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki zastosowaniu tej metody klif oraz wydmy na polskim wybrzeżu pozostaną nienaruszone, a ingerencja w plażę będzie ograniczona do minimum.

W marcu 2020 r. wojewoda zachodniopomorski wszczął także postępowanie dla tzw. odcinka lądowego gazociągu podmorskiego. Zakłada ono budowę „łącznika” (ang. „spool”) wraz z zespołem zaporowym. Ten odcinek gazociągu zakończy się w komorze zespołu zaporowego, gdzie zostanie połączony z lądową częścią inwestycji. Lokalizację tego obiektu przewidziano w rejonie miejscowości Pogorzelica (gmina Rewal).

Otrzymanie kompletu pozwoleń na budowę dla odcinka podmorskiego oraz tzw. łącznika planowane jest na II kwartał bieżącego roku. Równolegle GAZ-SYSTEM prowadzi procedurę wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Dzięki temu rozpoczęcie prac związanych z budową gazociągu podmorskiego będzie możliwe jeszcze w tym roku.

Podstawą do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tzw. specustawy).

Źródło: CNG-LNG

Recommended Posts