Szereg proekologicznych walorów LNG sprawia, że jest to coraz częściej wykorzystywane paliwo w transporcie morskim, zwłaszcza w obliczu rosnących wymogów emisyjnych. Na przełomie lutego i marca 2020, DUON Dystrybucja rozpoczął dostawę gazu LNG do celów bunkrowania statków na terenie UE.

Paliwo spełniające normy

LNG stanowi atrakcyjną alternatywę paliwową dla statków umożliwiającą spełnianie wymogów odnośnie zmniejszania zawartości siarki w paliwach żeglugowych w obszarach kontroli emisji SOx. Od 2006 roku Morze Bałtyckie jest jednym z 4 obszarów na świecie o kontrolowanej emisji siarki SECA (Sulphur Oxide Emission Control Area). Statki wpływające na obszar Bałtyku są zobowiązane używać paliwa, w którym poziom siarki nie przekracza 0,1% m/m. Najczystszym i jednocześnie bardzo perspektywicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie do zasilania statków LNG.

Perspektywa wykorzystania LNG w transporcie morskim

W transporcie morskim i rzecznym pozytywne wyniki z zastosowania LNG notuje się zarówno w zakresie redukcji emisji wspomnianych wyżej tlenków siarki, azotu, a także pyłów zawieszonych (nawet ok. 60%) oraz CO2 (nawet 20% w przypadku dużych silników).

Aktualnie ponad 90% handlu UE jest realizowane drogą morską, a eksperci zakładają dalszy wzrost. W niedalekiej przyszłości aż 15% nowych jednostek, mają stanowić statki zasilane LNG.

Perspektywa wykorzystania LNG w transporcie morskim

Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, sieć bazowa punktów tankowania LNG w portach morskich i śródlądowych powinna być dostępna najpóźniej do końca, odpowiednio, 2025 r. i 2030 r. Punkty tankowania LNG obejmują m.in. terminale LNG, zbiorniki, kontenery mobilne, bunkrowce i barki.   Obecnie operacje bunkrowania w polskich portach prowadzone są sporadycznie za pośrednictwem cystern samochodowych. Jak dotąd nie wybudowano stałej infrastruktury do tankowania LNG w polskich portach.

DUON poszerza ofertę

Duon Dystrybucja jest już dziś gotowy, by dostarczać paliwo do jednostek pływających własną flotą naczep-cystern samochodowych.

Źródło: DUON

Recommended Posts